Program

Moderator under hela konferensen är Laura Hartman

12.00Lätt lunch
13.00Block 1:
Den svenska partsmodellen och avtalsrörelsen 2025 – är parterna överens om de grundläggande idéerna? Läs mer här.
Medverkande:
Irene Wennemo, German Bender, Peter Hellberg, Tomas Undin, Charlotta Stern, Camilla Frankelius
14.00Block 2
Regeringens produktivitetskommission – vilka analyser och politiska prioriteringar gör den?
Läs mer här.
Medverkande:
Kristian Seth, Daniel Lind, Erik Spector, Tobias Brännemo, Elisabeth Lindberg
15.00Fika
15.30Block 3
Digital föreläsning av Daron Acemoğlu + efterföljande panelsamtal – hur kan tekniken och politiken säkerställa välståndet för alla?
Medverkande:
Daron Acemoğlu, Kerstin Enflo, Jenny Andersson, Klas Eklund
17:00Konferensen avslutas
Programmet uppdateras löpande