Irene Wennemo

Irene Wennemo är generaldirektör för Medlingsinstitutet och har tidigare bland annat varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och utredningschef på LO. Hon har även författat flera böcker om svensk arbetsmarknad, politik och förvaltning.