Medverkande

Fler medverkande tillkommer.

 • Keynote: Daron Acemoğlu

  Keynote: Daron Acemoğlu

  Daron Acemoğlu är professor vid Massachusetts Institute of Technology i USA. Han är en av världens mest ansedda forskare i nationalekonomi och har framför allt studerat sambanden mellan teknologisk utveckling, välstånd och jämlikhet.  Acemoğlus senaste bok, ”Power and Progress”, författad med kollegan Simon Johnson, visar att maktbalans mellan företag och löntagare historiskt har varit avgörande […]

  Läs mer här

 • Irene Wennemo

  Irene Wennemo

  Irene Wennemo är generaldirektör för Medlingsinstitutet och har tidigare bland annat varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och utredningschef på LO. Hon har även författat flera böcker om svensk arbetsmarknad, politik och förvaltning.

  Läs mer här

 • Klas Eklund

  Klas Eklund

  Klas Eklund är chefsstrateg på Dahlgren Capital och ledde produktivitetsdelegationen på 1990-talet, som är föregångaren till den nuvarande regeringens produktivitetskommission. Eklund är också författare till flera böcker med fokus på samhällsekonomi, tillväxt och produktivitet.

  Läs mer här

 • Kerstin Enflo

  Kerstin Enflo

  Kerstin Enflo är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Hennes forskning är inriktad på långsiktig, regional tillväxt och regionala ojämlikheter, med särskilt fokus på större infrastruktursatsningar. Hon är även ledamot i Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

  Läs mer här

 • Erik Spector

  Erik Spector

  Erik Spector är disputerad nationalekonom från Uppsala universitet och chefsekonom på Teknikföretagen. Han var tidigare enhetschef för realekonomisk analys på Konjunkturinstitutet där han bland annat ledde arbetet med analys av BNP-utveckling i Sverige och utomlands. Innan dess arbetade han på avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken.

  Läs mer här

 • Tobias Brännemo

  Tobias Brännemo

  Tobias Brännemo är chefsekonom på fackförbundet Unionen. Han är nationalekonom och har arbetat i olika roller på Unionen i över tio år med frågor som rör lönebildning och arbetsmarknad. Bland annat har han ansvarat för arbetet med Unionens konjunkturprognoser, som enligt Konjunkturinstitutet varit de mest träffsäkra vad gäller svensk BNP-utveckling.

  Läs mer här

 • Peter Hellberg

  Peter Hellberg

  Peter Hellberg är ordförande för Unionen och har suttit i förbundets presidium sedan det bildades år 2008, då han valdes till 1:e vice ordförande. Han har under många år även haft olika nationella och internationella fackliga uppdrag.

  Läs mer här

 • Elisabeth Lindberg

  Elisabeth Lindberg

  Elisabeth Lindberg är doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och forskar om den ekonomisk-politiska miljön i Sverige under perioden från sent 1960-tal till slutet av 1970-talet.

  Läs mer här

 • Tomas Undin

  Tomas Undin

  Tomas Undin är förhandlingschef på Teknikföretagen. 

  Läs mer här

 • Daniel Lind

  Daniel Lind

  Daniel Lind är forskningsledare för Facken inom Industrins Produktivitetskommission. Han har under de senaste 15 åren arbetat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef och har forskat om globaliseringen, industrins betydelse för svensk ekonomi, industrins produktivitetstillväxt och industrins samspel med andra delar av ekonomin.

  Läs mer här

 • German Bender

  German Bender

  German Bender är utredningschef på Arena Idé och affilierad forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, där han doktorerat med en avhandling om hur den svenska arbetsmarknadsmodellen hanterar lönebildning, digital automatisering och migration. Han har varit gästforskare vid Harvard University och arbetat på LO och TCO.

  Läs mer här

 • Camilla Frankelius

  Camilla Frankelius

  Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer och tidigare biträdande förbundsdirektör för Sveriges Farmacevtförbund.

  Läs mer här

 • Charlotta Stern

  Charlotta Stern

  Charlotta Stern är vd på Ratio och professor i sociologi vid Stockholms universitet. Hon har i många år forskat om den svenska arbetsmarknadsmodellen och varit medförfattare till boken “Den svenska modellens framtid” (Dialogos).

  Läs mer här

 • Kristian Seth

  Kristian Seth

  Kristian Seth är huvudsekreterare för regeringens produktivitetskommission. Han har mångårig erfarenhet från Regeringskansliet, där han bl.a. varit enhetschef på Finansdepartementets budgetavdelning och chef för avdelningen för näringsliv på Näringsdepartementet.

  Läs mer här

 • Jenny Andersson

  Jenny Andersson

  Jenny Andersson är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Hon forskar om socialdemokratins idéutveckling, välfärdskapitalism och nyliberalism. Hon är även programledare för forskningsprojektet Neoliberalism in the Nordics.

  Läs mer här

 • Laura Hartman

  Moderator under konferensen

  Läs mer här