Keynote: Daron Acemoğlu

Daron Acemoğlu är professor vid Massachusetts Institute of Technology i USA. Han är en av världens mest ansedda forskare i nationalekonomi och har framför allt studerat sambanden mellan teknologisk utveckling, välstånd och jämlikhet. 

Acemoğlus senaste bok, ”Power and Progress”, författad med kollegan Simon Johnson, visar att maktbalans mellan företag och löntagare historiskt har varit avgörande för en jämlik fördelning av det välstånd som produktivitetsutvecklingen skapar. Teknik och blint marknadstänkande leder inte automatiskt till välstånd för det stora flertalet. 

I samarbete med bland andra amerikanska fackförbund och forskare har Acemoğlu nyligen lanserat initiativet ”Shaping the Future of Work” på MIT, vars syfte är att studera hur den allt snabbare teknikutvecklingen kan kombineras med ekonomisk trygghet och ökade möjligheter för löntagare.