Utan produktivitetsförbättringar hade vi fortfarande befunnit oss i ett förindustriellt samhälle. Men hur skapas framtidens produktivitet och hur säkerställer vi att den leder till högre löner och ökat välstånd för alla? Vilken roll spelar fack och arbetsgivare – och hur tänker parterna inför avtalsrörelsen 2025?

Konferens:
18 juni 2024 klockan 12:00–17:00
Konferensen är gratis, men anmälan krävs

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Om konferensen:

Hur långt har regeringens produktivitetskommission kommit och rör den sig i rätt riktning? Hur kan politiken bidra till att det som är mest effektivt för företagen, samtidigt leder till utveckling i arbetet för de anställda och till ett bättre samhälle bredare bemärkelse? Vilka restriktioner skapar klimatkrisen? 

Runt dessa – och liknande – frågor kommer den här konferensen att kretsa. 

På konferensen kommer du att kunna lyssna till och diskutera med forskare, ledande partsföreträdare och experter från myndighetssfären. Mer information kommer att läggas ut efter hand, men anmäl dig gärna redan nu.

Makt och välstånd arrangeras av tankesmedjan Arena Idé och Facken inom industrins produktivitetskommission.


Keynote speaker:

Daron Acemoğlu är professor vid Massachusetts Institute of Technology i USA. Han är en av världens mest ansedda forskare i nationalekonomi och har framför allt studerat sambanden mellan teknologisk utveckling, välstånd och jämlikhet. 

Acemoglus senaste bok, ”Power and Progress”, författad med kollegan Simon Johnson, visar att maktbalans mellan företag och löntagare historiskt har varit avgörande för en jämlik fördelning av det välstånd som produktivitetsutvecklingen skapar. Teknik och blint marknadstänkande leder inte automatiskt till välstånd för det stora flertalet. 

Tillsammans med några kollegor har Acemoğlu nyligen lanserat ”Shaping the Future of Work”, vars syfte är att studera hur den allt snabbare teknikutvecklingen kan kombineras med ekonomisk trygghet och ökade möjligheter för löntagare. Amerikanska fackförbund är delaktiga i det här arbetet.