Produktivitetskommissionen är ett femårigt initiativ av Facken inom industrin, i samarbete med Arenagruppen.

Syftet är att öka kunskapen om produktivitetens alla områden, att stimulera till politikutveckling och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten. Utgångspunkten för detta är att industrins utveckling är avgörande för Sveriges utveckling och att öppenhet mot omvärlden är en nödvändig förutsättning för tillväxt och konkurrenskraft.

Produktivitetskommissionens forskningsledare är Daniel Lind. Han har under de senaste 15 åren arbetat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef och har under den här tiden forskat om globaliseringen, industrins betydelse för svensk ekonomi, industrins produktivitetstillväxt och industrins samspel med andra delar av ekonomin.


Aktuellt

Ny bok utmanar Sveriges syn på produktivitet

Utan förbättrad produktivitet hade vi fortfarande levt i ett förindustriellt samhälle. Men vilka är de centrala politiska målkonflikterna om framtidens produktivitet och hur bör politiken för högre produktivitet se ut?

Läs mer här

Nyhetsbrev

Vill du ha löpande information från Produktivitetskommissionen till din inkorg?