Texter

Här hittar du rapporter från Facken inom industrins produktivitetskommission. Samtliga rapporter är publicerade av tankesmedjan Arena Idé.

Här kan du se våra inspelade webbinarier och seminarier.

Produktivitetskommissionen i media

Texter och analyser