Tomas Undin

Tomas Undin är förhandlingschef på Teknikföretagen.