Kerstin Enflo

Kerstin Enflo är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Hennes forskning är inriktad på långsiktig, regional tillväxt och regionala ojämlikheter, med särskilt fokus på större infrastruktursatsningar. Hon är även ledamot i Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.