Daniel Lind

Daniel Lind är forskningsledare för Facken inom Industrins Produktivitetskommission. Han har under de senaste 15 åren arbetat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef och har forskat om globaliseringen, industrins betydelse för svensk ekonomi, industrins produktivitetstillväxt och industrins samspel med andra delar av ekonomin.