Elisabeth Lindberg

Elisabeth Lindberg är doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och forskar om den ekonomisk-politiska miljön i Sverige under perioden från sent 1960-tal till slutet av 1970-talet.