Erik Spector

Erik Spector är disputerad nationalekonom från Uppsala universitet och chefsekonom på Teknikföretagen. Han var tidigare enhetschef för realekonomisk analys på Konjunkturinstitutet där han bland annat ledde arbetet med analys av BNP-utveckling i Sverige och utomlands. Innan dess arbetade han på avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken.