Peter Hellberg

Peter Hellberg är ordförande för Unionen och har suttit i förbundets presidium sedan det bildades år 2008, då han valdes till 1:e vice ordförande. Han har under många år även haft olika nationella och internationella fackliga uppdrag.