Tobias Brännemo

Tobias Brännemo är chefsekonom på fackförbundet Unionen. Han är nationalekonom och har arbetat i olika roller på Unionen i över tio år med frågor som rör lönebildning och arbetsmarknad. Bland annat har han ansvarat för arbetet med Unionens konjunkturprognoser, som enligt Konjunkturinstitutet varit de mest träffsäkra vad gäller svensk BNP-utveckling.