Kristian Seth

Kristian Seth är huvudsekreterare för regeringens produktivitetskommission. Han har mångårig erfarenhet från Regeringskansliet, där han bl.a. varit enhetschef på Finansdepartementets budgetavdelning och chef för avdelningen för näringsliv på Näringsdepartementet.