Regeringens produktivitetskommission

– vilka analyser och politiska prioriteringar gör den?

Runt om i västvärlden har produktivitetskommissioner initierats under senare år. Det beror på en ökad oro över den svagare produktivitetstillväxt som vi har sett sedan finanskrisen 2008. 

Även den svenska regeringen har initierat en sådan kommission. På detta pass av konferensen diskuterar vi vilka ingångsvärden som den här kommissionen har, vilka analyser den gör och vilka politikområden som står i fokus. Hur långt har kommissionen kommit i sitt arbete och vilka särskilda förtjänster och svagheter har den? Detta diskuteras, utifrån en inledande presentation av regeringskommissionens huvudsekreterare, med ekonomer från fack och arbetsgivare. 

Ett inlägg i den diskussionen kommer också att utgöras av en ny bok som Daniel Lind har skrivit: “Produktivitet och livskvalitet: Vad krävs?”

Medverkande:
Kristian Seth, huvudsekreterare, regeringens produktivitetskommission.
Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission.
Erik Spector, filosofie doktor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och chefsekonom på Teknikföretagen.
Tobias Brännemo, nationalekonom och chefsekonom på fackförbundet Unionen.