Den svenska partsmodellen och avtalsrörelsen 2025

– är parterna överens om de grundläggande idéerna?

En ny avhandling från Handelshögskolan visar att idéer som delas av fackförbund, arbetsgivareorganisationer och staten är avgörande för den svenska partsmodellens stabilitet. Men inflationen och Tesla-strejken har blottat sprickor i fasaden. Kan sprickorna vidgas till att hota den svenska modellens fundament?

Medverkande:
Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet
Peter Hellberg, ordförande Unionen
Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen
Charlotta Stern, vd Ratio och professor i sociologi
Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer
(Fler tillkommer)