Kategori: Medverkande

 • Keynote: Daron Acemoğlu

  Keynote: Daron Acemoğlu

  Daron Acemoğlu är professor vid Massachusetts Institute of Technology i USA. Han är en av världens mest ansedda forskare i nationalekonomi och har framför allt studerat sambanden mellan teknologisk utveckling, välstånd och jämlikhet.  Acemoğlus senaste bok, ”Power and Progress”, författad med kollegan Simon Johnson, visar att maktbalans mellan företag och löntagare historiskt har varit avgörande […]

 • Irene Wennemo

  Irene Wennemo

  Irene Wennemo är generaldirektör för Medlingsinstitutet och har tidigare bland annat varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och utredningschef på LO. Hon har även författat flera böcker om svensk arbetsmarknad, politik och förvaltning.

 • Klas Eklund

  Klas Eklund

  Klas Eklund är chefsstrateg på Dahlgren Capital och ledde produktivitetsdelegationen på 1990-talet, som är föregångaren till den nuvarande regeringens produktivitetskommission. Eklund är också författare till flera böcker med fokus på samhällsekonomi, tillväxt och produktivitet.

 • Kerstin Enflo

  Kerstin Enflo

  Kerstin Enflo är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Hennes forskning är inriktad på långsiktig, regional tillväxt och regionala ojämlikheter, med särskilt fokus på större infrastruktursatsningar. Hon är även ledamot i Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

 • Erik Spector

  Erik Spector

  Erik Spector är disputerad nationalekonom från Uppsala universitet och chefsekonom på Teknikföretagen. Han var tidigare enhetschef för realekonomisk analys på Konjunkturinstitutet där han bland annat ledde arbetet med analys av BNP-utveckling i Sverige och utomlands. Innan dess arbetade han på avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken.

 • Tobias Brännemo

  Tobias Brännemo

  Tobias Brännemo är chefsekonom på fackförbundet Unionen. Han är nationalekonom och har arbetat i olika roller på Unionen i över tio år med frågor som rör lönebildning och arbetsmarknad. Bland annat har han ansvarat för arbetet med Unionens konjunkturprognoser, som enligt Konjunkturinstitutet varit de mest träffsäkra vad gäller svensk BNP-utveckling.

 • Peter Hellberg

  Peter Hellberg

  Peter Hellberg är ordförande för Unionen och har suttit i förbundets presidium sedan det bildades år 2008, då han valdes till 1:e vice ordförande. Han har under många år även haft olika nationella och internationella fackliga uppdrag.

 • Elisabeth Lindberg

  Elisabeth Lindberg

  Elisabeth Lindberg är doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och forskar om den ekonomisk-politiska miljön i Sverige under perioden från sent 1960-tal till slutet av 1970-talet.

 • Tomas Undin

  Tomas Undin

  Tomas Undin är förhandlingschef på Teknikföretagen. 

 • Daniel Lind

  Daniel Lind

  Daniel Lind är forskningsledare för Facken inom Industrins Produktivitetskommission. Han har under de senaste 15 åren arbetat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef och har forskat om globaliseringen, industrins betydelse för svensk ekonomi, industrins produktivitetstillväxt och industrins samspel med andra delar av ekonomin.