Om oss

Arenagruppen är partipolitiskt obundna och samarbetar med folkrörelser och medborgare för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt. Vi vill verka för för att så många som möjligt kan delta i samtalen om vår gemensamma framtid och ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt.

Värdegrund

Arenagruppen är en ideell förening som bedriver en radikal och progressiv idé- och opinionsbildning. Vi ser med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. Arenagruppen är partipolitiskt obunden.

Arenagruppen är radikal i meningen att vi grundligt vill genomlysa olika samhällsproblem utifrån de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, solidaritet, hållbarhet, internationalism, demokrati och frihet.

Arenagruppen är progressiv i betydelsen att vi inte blickar bakåt. Men vi betraktar inte heller framtiden som given, utan möjlig att påverka, styra och förändra.

Arenagruppen vill främja en samhällsdebatt präglad av bredd och mångfald. Vi strävar efter att olika röster ska komma till tals. Samtalet, dialogen och den ömsesidiga respekten är en grundval för en livskraftig demokrati.

Vi hyser en stark tilltro till demokratins möjligheter. Demokratin är ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter men också ett ideal. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till vår syn på demokratin. Strukturer och värderingar som hindrar människors fria utveckling bör kritiseras.

Vill du veta mer om Arenagruppen?

Läs Arenagruppens verksamhetsberättelse 2021.

Läs Arenagruppens verksamhetsberättelse 2020.

Läs även Arenagruppens Arenagruppens verksamhetsberättelse 2019.

Integritets- och personuppgiftspolicy

Arenagruppen värnar om din integritet. Därför är vi försiktiga med att samla in information som kan kopplas till din person (personuppgifter).

Arenagruppen hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (från och med 25 maj 2018).

Cookies: Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Cookies används också för att du som använder sajten ska kunna dela sidor i sociala medier.

Formulär: Arenagruppen använder formulär för att du ska kunna kontakta oss, anmäla dig till seminarier eller beställa mer information i olika frågor. När du fyller i dina kontaktuppgifter i något av våra formulär behöver du ge samtycke till behandling av dina personuppgifter genom att markera i en kryssruta.

Prenumerera på nyhetsbrev och pressmeddelanden: När vi skickar nyhetsbrev och pressmeddelanden använder vi oss av externa tjänster som Arenagruppen har avtal med. Vi delar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part.
Du kan avanmäla dig från utskick när du vill genom tydliga länkar i respektive e-postmeddelande. Vi gallrar våra kontaktlistor regelbundet, då inaktiva e-postadresser tas bort. Du kan dock alltid skriva upp dig igen om du vill prenumerera på nytt.

Sociala medier: Vår integritets- och personuppgiftspolicy gäller även våra sidor i sociala medier. Varje social kanal har dock egna riktlinjer för till exempel kommentarer. Läs mer i respektive kanal.

Ändringar i integritetspolicyn: Kanslichef för Arenagruppen förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Vill du veta mer? Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss. För att kontakta Arenagruppen kan du skicka e-post till info@arenagruppen.se

Kontakta oss