Arenagruppens vänner

Nästan 800 personer är redan med. Nu vill vi ha med dig också!

Många har med respekt sett hur Arenagruppen har utvecklats med minimala ekonomiska resurser. Till skillnad från många näringslivfinansierade tankesmedjor och aktörer som har mycket pengar. Arenagruppens vänförening har bildats för att ge Arenagruppen bättre ekonomiska förutsättningar.

Arenagruppen har under många år bedrivit progressiv opinionsbildning. Vi har ingen ägare utan drivs av en ideell förening. Alla intäkter och bidrag går till att utveckla verksamheter som Dagens Arena, tankesmedjan Arena Idé, Arena skolinformation, bokförlagen Atlas och Premiss, Arena Opinion och mycket annat.

Föreningen Arenagruppens vänner stödjer Arenagruppens ambitioner att bidra till en mångfald av röster i samhällsdebatten, såväl internationellt som nationellt.

Stödet från vänföreningen är viktigt för Arenagruppen och den progressiva idé- och opinionsbildningen.

HÅKAN A BENGTSSON
VD Arenagruppen

ANDERS SUNDSTRÖM
Ordförande i Arenagruppens vänner

Så här blir du medlem

Vi har två olika medlemskap.

I det ena får du två böcker från bokförlaget Atlas, inbjudningar till intressanta och spännande seminarier och andra evenemang samt på begäran nya rapporter och skrifter hemskickade. Det kostar 1100 kronor per år.

I det andra får du inbjudningar till seminarier och andra evenemang med Arenagruppens vänner. Det kostar 300 kr per år.

Betala till Arenagruppens vänners swish på nr 123 099 1158 eller bankgiro nr 472-3631.
Ange namn och e-postadress när du betalar.

Öppna swishappen på din telefon och scanna qr-koden nedan.

Kontakta Catherine Elmlund om du har frågor kring ditt medlemskap.

 

Kontakta styrelsemedlemmar

Anders Sundström, ordförande
anders.sundstrom@bestmail.se

Sverker Lindström, sekreterare
sverker.lindstrom2016@gmail.com

Johnny Naderus, kassör
naderus@icloud.com

Röster om Arenagruppen

Arne Ruth

”Den som tävlar på en arena vet att spelets utgång aldrig är förutbestämd. Arena är en plattform för tal och skrift som syftar till att hålla framtiden öppen. När marknadsdyrkare vill förvandla medborgaren till konsument ser Arena till att begreppet rättvisa finns kvar i den politiska ordboken. Stöd Arenas vänförening.”

Margot Wallström

”I dagens globaliserade Sverige behövs mer av kvalificerade analyser, mer av genomtänkta åsikter. Fler möjligheter för unga och äldre att mötas. Arenagruppen har tagit sig an svåra uppgifter och har blivit en allt viktigare organisation i Sverige. Jag tycker att fler ska ge Arena sitt stöd genom att vara med i vänföreningen.”

Wanja Lundby-Wedin

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva handlingar och engagerade människor. Kom med i Arenagruppens vänner – yttrandefriheten behöver många förkämpar!”

Sture Nordh

”Arenagruppen är nödvändig för det offentliga samtalet i Sverige, den viktigaste av alltför få radikala och oberoende röster. Genom att förena kvalificerat analysarbete, med seminarier och granskande opinionsjournalistik har Arenagruppen blivit alltmer respekterat och relevant. Arenagruppen står entydigt för frihet och demokrati, för jämställdhet, social rättvisa och solidaritet. Därför är den värd vårt fulla stöd.”

Henrik Berggren

”Arenagruppen är en absolut nödvändig del av det offentliga samtalet i Sverige i dag. Inte bara därför att den håller de socialdemokratiska och socialliberala intellektuella traditionerna levande utan också därför att den gör det på ett öppet, intellektuellt hederligt, oförutsägbart och kreativt sätt. Arena lyfter alltid fram de angelägna frågorna, oavsett vad man tycker om svaren.”

Helle Klein

”I en tid av nymornad fascism och nationalism behövs en tankesmedja och mötesplats för progressiva idéer som värnar människovärdet och låter jämlikheten vara ledstjärna. Arenagruppen är viktigare än någonsin i dag.”

Lawen Redar

”Vänstern behöver tankesmedjor, större interndebatt och kunskapsutbyte. För dig som är intresserad av just detta, är Arenavännerna föreningen för dig.”

Per Wirtén

”Den hårda och nationella konservatismen är tillbaka med angrepp på det öppna samhället. Då behövs en antirasistisk och normkritisk vänster mer än någonsin. Friheten måste försvaras. Ett enkelt sätt är att stödja Arenagruppen.”

Karl-Petter Thorvaldsson

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva organisationer och engagerande människor. Kom med i Arenagruppens vänner – demokratin behöver många förkämpar!”

Thomas Hammarberg

”Genom vettiga dagskommentarer, tankeväckande idéanalyser och spännande bokutgivning bidrar Arenagruppen till en fördjupad vänsterdebatt som vi så desperat behöver. Viktigt att detta kan fortsätta och vidareutvecklas.”