Arenagruppens vänner

Över 600 personer är redan med. Nu vill vi ha med dig också!

Stödet från vänföreningen är viktigt för Arenagruppen och den progressiva idé- och opinionsbildningen. Dessutom blir du inbjuden till exklusiva seminarier och får ett par valfria böcker.

Arenagruppen har under många år bedrivit progressiv opinionsbildning. Arenagruppen har ingen ägare utan drivs av en ideell förening. Alla intäkter och bidrag går till att utveckla verksamheter som Dagens Arena, tankesmedjan Arena Idé, Arena skolinformation, bokförlagen Atlas och Premiss, Arena Opinion och mycket annat.

Föreningen Arenagruppens vänner stödjer Arenagruppens ambitioner att bidra till en mångfald av röster i samhällsdebatten, såväl internationellt som nationellt.

Många har med respekt sett hur Arenagruppen har utvecklats med minimala ekonomiska resurser. Till skillnad från många näringslivfinansierade tankesmedjor och aktörer som haft mycket stora ekonomiska resurser. Arenagruppens Vänförening har bildats för att ge verksamheten bättre ekonomiska förutsättningar.

Du kan också stödja Arenagruppens genom att bli medlem i vänföreningen. Du får då regelbunden information om Arenagruppens verksamhet och inbjudningar till alla seminarier och till intressanta seminarier som vänföreningen anordnar. Den lägsta avgiften ligger på 300 kronor. De som betalar en högre avgift på 1 100 får också välja två böcker ur Atlas utgivning och på begäran nya rapporter och skrifter från Arena Idé.

Föreningen har i dag 603 medlemmar.

Stödet från vänföreningen är viktigt för Arenagruppen och den progressiva idé- och opinionsbildningen.

HÅKAN A BENGTSSON
VD Arenagruppen

BENGT SÄVE-SÖDERBERGH
Ordförande i Arenagruppens vänner

 

Det finns två sätt att bli medlem: Antingen betalar du 1100 kronor per år till Arenagruppens Vänners bankgiro nr 472-3631 eller via Swish på nr 123 099 1158. Då får du dessutom två böcker från bokförlaget Atlas, inbjudningar till intressanta och spännande seminarier samt på begäran nya rapporter och skrifter hemskickade. 

Eller så betalar du ett medlemskap för 300 kronor om året vilket ger dig förmånen att bli inbjuden till seminarierna och andra evenemang med Arenagruppens Vänner.
Samma bankgironummer och Swish som ovan. 

OBS: Glöm in att ange namn och e-postadress när du betalar. 

Kontakta Catherine Elmlund, catherine.elmlund@arenagruppen.se om du har frågor kring ditt medlemskap.

Kontakta styrelsemedlemmar

Bengt Säve-Söderbergh Ordförande
bengtsavesoderbergh83@gmail.com

Stina Andersson
stina.eva.andersson@gmail.com

Sverker Lindström Sekreterare
sverker.lindstrom2016@gmail.com

Johnny Naderus Kassör
naderus@icloud.com

Lars Andersson
telab.lars@telia.com

Röster om Arenagruppen

Arne Ruth

”Den som tävlar på en arena vet att spelets utgång aldrig är förutbestämd. Arena är en plattform för tal och skrift som syftar till att hålla framtiden öppen. När marknadsdyrkare vill förvandla medborgaren till konsument ser Arena till att begreppet rättvisa finns kvar i den politiska ordboken. Stöd Arenas vänförening.”

Margot Wallström

”I dagens globaliserade Sverige behövs mer av kvalificerade analyser, mer av genomtänkta åsikter. Fler möjligheter för unga och äldre att mötas. Arenagruppen har tagit sig an svåra uppgifter och har blivit en allt viktigare organisation i Sverige. Jag tycker att fler ska ge Arena sitt stöd genom att vara med i vänföreningen.”

Wanja Lundby-Wedin

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva handlingar och engagerade människor. Kom med i Arenagruppens vänner – yttrandefriheten behöver många förkämpar!”

Sture Nordh

”Arenagruppen är nödvändig för det offentliga samtalet i Sverige, den viktigaste av alltför få radikala och oberoende röster. Genom att förena kvalificerat analysarbete, med seminarier och granskande opinionsjournalistik har Arenagruppen blivit alltmer respekterat och relevant. Arenagruppen står entydigt för frihet och demokrati, för jämställdhet, social rättvisa och solidaritet. Därför är den värd vårt fulla stöd.”

Henrik Berggren

”Arenagruppen är en absolut nödvändig del av det offentliga samtalet i Sverige i dag. Inte bara därför att den håller de socialdemokratiska och socialliberala intellektuella traditionerna levande utan också därför att den gör det på ett öppet, intellektuellt hederligt, oförutsägbart och kreativt sätt. Arena lyfter alltid fram de angelägna frågorna, oavsett vad man tycker om svaren.”

Helle Klein

”I en tid av nymornad fascism och nationalism behövs en tankesmedja och mötesplats för progressiva idéer som värnar människovärdet och låter jämlikheten vara ledstjärna. Arenagruppen är viktigare än någonsin i dag.”

Lawen Redar

”Vänstern behöver tankesmedjor, större interndebatt och kunskapsutbyte. För dig som är intresserad av just detta, är Arenavännerna föreningen för dig.”

Per Wirtén

”Den hårda och nationella konservatismen är tillbaka med angrepp på det öppna samhället. Då behövs en antirasistisk och normkritisk vänster mer än någonsin. Friheten måste försvaras. Ett enkelt sätt är att stödja Arenagruppen.”

Karl-Petter Thorvaldsson

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva organisationer och engagerande människor. Kom med i Arenagruppens vänner – demokratin behöver många förkämpar!”

Thomas Hammarberg

”Genom vettiga dagskommentarer, tankeväckande idéanalyser och spännande bokutgivning bidrar Arenagruppen till en fördjupad vänsterdebatt som vi så desperat behöver. Viktigt att detta kan fortsätta och vidareutvecklas.”

Visste du?

Att flertalet av de tankesmedjor som verkar i Sverige är finansierade av medel från näringslivet.

70 procent av tankesmedjorna hör hemma i den marknadsliberala intressesfären. Arenagruppen är en av få progressiv tankesmedjor som dessutom inte har någon större enskild bidragsgivare.

Vi som står bakom Arenagruppens vänner ser Arenagruppen som en oumbärlig kraft för en progressiv och framåtsyftande debatt och för stärkt yttrandefrihet.

Arenagruppen behövs som en motkraft i medier och offentlighet.

Medlemmar i föreningen Arenagruppens vänner

Klas Abelson

Maria Abrahamson Spångberg

Kenneth Abrahamsson

Olov Abrahamsson

Mats Adler

Talla Alkurdi

Inge Almqvist

Lars-Åke Almqvist

Ewa Alsén Einarsson

Barbro Andersson

Stig Andersson

Birgitta Andersson

Björn Andersson

Britt-Marie Andersson Pelling

Lena Ulrika Anderson

Lena Andersson

Gun Andersson

Gun-Britt Andersson

Jan Andersson

Lars Andersson

Monica Andersson

Stina Andersson

Dag Andersson

Jörgen Andersson

Nils Erik Andersson

Eva Andersson-Ney

Cecilia Andrae

Gunilla Andreae Beckman

Lars Anell

Ann-Beth Antonsson Lundberg

Ivette Arroyo Baquero

Sten Ask

Lennart Aspegren

Birgit Assarsson

Thomas Avén

Lennart Axelsson

Stig von Bahr

Tobias Baudin

Jeremy Becker

Ingar Beckman Hirschfeldt

German Bender

Lisa Bengtsson

Håkan A Bengtsson

Barbro Berg

Marianne Berg Ekbom

Lars Bergendahl

Inger Bergendahl

Maria Bergendahl-Gerholm

Sven Bergenstråhle

Bo Bergkvist

Christer Bergman

Rolf Bergman

Sven-Eric Bergman

Bosse Bergnehr

Eva Bergstedt

Cecilia Bergstrand

Göran Bergström

Ylva Bergström

Bo Bernhardsson

Elsemarie Bjellqvist

Ken Bjerregaard

Emilia Bjuggren

Anton Bjuggren Andersson

Anders Bjurner

Annika Bjurner Söder

Margareta Björck

Leni Björklund

Heléne Björklund

Maud Björklund

Mats Björkman

Mats Björnsson

Liselotte Blomberg

Lena Blomqvist

Mikael Bogsjö

Lisa Bondesson

Elisabeth Borg

Pontus Boström

Philip Botström

Gunilla Bradley

Nils Brandt

Olle Burell

Roger Bydler

Håkan Bystedt

Hans Bülow

Lennart Båge

Ros-Mari Bålöw

Danuta Bäckman

Martin Börjeson

Claes Caldenby

Catharina Calleman

Leonor Camaüer

Catarina Carbell

Ingvar Carlsson

Birgitta Carlsson Sevefjord

Ulla-Mai Ceder Lindberg

Jan Cedergren

Agneta Charpentier

Sven Claesson

Robert Cloarec

Johan Cullberg

Hans Dahlberg

Göran Dahlgren

Gisela Dahlqvist

Anders Danielsson

Sten De Geer

Lars Tomas Dencik

Bengt Dennis

Eva-Britta Drake

Leif Dreborg

Susanne Eberstein

Ranveig Edberg Jacobsson

Kerstin Edman

Krister Eduards

Hans Ekendahl

Ingegerd Ekendahl

Rolf Ekéus

Solveig Eklund

Cecilia Eklund

Anna Ekström

Sonja Ekström Liakos

Gunilla Ekvall

Jan och Kerstin Eliasson

Lennart Eliasson

Johan Enfeldt

Anders Engdahl

Joakim Engstrand

Lars Ericson

Mats Erikson

Holger Eriksson

Åsa Eriksson

Eva Eriksson

Göran Eriksson

Kjell Eriksson

Lars Eriksson

Eleonor Eriksson

Kaj Essinger

Erik Ezelius

Eva Fagerberg

Pär Fagerström

Marika Fahlén

Leif Åke Falk

Mikael Feldbaum

Anders Ferbe

Hanna Finmo

Janne Flyghed

Ulrika Flädjemark

Juan Fonseca Bueno

Berit Forsberg

Anders Forsell

Torbjörn Forsell

Hans Forsman

Jan Forsstedt

Helmi Franklin

Carina Fredén Larsson o Allan Larsson

Laila Freivalds

Michael Frühling

Håkan Frycklund

Göran Färm

Carl Åke Gerdén

Lars Gerdén

Lena Gonäs

Petros Gougoulakis

Anita Gradin

Ingela Grahn

Per Granath

Börje Granlund

Monica Green

Rolf Greiff

Carl Magnus Grenninger

Annica Grimlund

Lars Grip

Ricard Grundwall

Lars Grönwall

Inga Gustafsson

Sune Gustafsson

Azadeh Gustafsson Rojhan

Peter Gustavsson

Jytte Guteland

Bengt Göransson

Bo Göransson

Lars Göransson

Pia Göthberg

Bo Haarala

Ulf Hagström

Ulrika Hagström

Johan Hall

Anna Hallberg

Johanna Haraldsson

Lennart Hallengren

Susanne Hallin

Mats Hallgren

Sune Halvarsson

Lennart Halvarsson

Thomas Hammarberg

Bitte Hammargren

Jörgen Hammarin

Olle Hammarström

Marianne Hanning

Göran Hansson

Helena Hansson Nylund

Anna Hedborg

Håkan Heden

Ewa Hedkvist Peterson

Åke Hedlund

Eva Heile

Heidenstam, von Catherine

Christina Heldner

Mats Hellström

Anders Hempel

Birgitta Henriksson

Thorleif Herrström

Lars Göran Hildor

Johan Hirschfeldt

Ingrid Hjalmarson

Carina Hjelm

Lena Hjelm-Wallén

Ulf Hjertonsson

Jan Hjärpe

Jan Hodann

Steen Hohwü-Christensen

Dan Holke

Ernst Hollander

Swante Holm

Chatarina Holmberg

Lennart Holmlund

Åke Holmqvist

Lars Holmstrand

Gunnel Form

Sven Hort

Katinka Hort

Stefan Hult

Hans Hulth

Mats Hulth

Anders Håkanson

Christer Håkansson

Lotta Håkansson

Per Hägglund

Jan-Erik Hällgren

Sören Häggroth

Roger Hällhag

Berit Högman

Anette Höijer

Lars Ingelstam

Knut Isaksson

Ove Ivarsen

Lars Jacobsson

Peter Jagers

Lena Jagers Bladini

Eva-Lena Jansson

Roger Jansson

Ulrica Jansson Messing

Bo Johansson

Gun-Britt Johansson

Bengt K.Å. Johansson

Göran Johansson

IngaLena Johansson

Ingvar Johansson

Lennart Johansson

Mats Johansson

Ylva Johansson

Östen Johansson

Göran Johnsson

Philip Johnsson

Gerd Johnsson Lathem

Sven Olov Jones

Anders Jonsson

Magnus Jonsson

Stefan Jonsson

Åke Jonsson

Erica Jonvallen

Hans Josefsson

Gustaf Josefsson

Carl Josefsson

Lena Josefsson

Annika Juntunen

Christina Jutterström

Sara Jägare

Carin Jämtin

Rolf Jönsson

Ragnar Karlsson

Anders Karlsson

Erik Karlsson

Gunnar Karlsson

Agneta Karlsson

Mats Karlsson

Mats Karlsson

Niklas Karlsson

Paul Karlsson

Christer Karlström

Maj Birgitta Keidser

Anette Kihlberg

Roger Kindström

Bengt Kjellén

Olof Kleberg

Peter Kleen

Helle Klein

Maj-Inger Klingvall

Jaan Kolk

Bengt Kristiansson

Kerstin Kärnekull

Elsebrit Köhl

Åke Lamm

Ola Bo Larsson

Monica Larsson

Henrik Larsson

Bengt Larsson

Curt Larsson

Birgitta Larsson

Gunnar Lassinantti

Eva Laurin

Kaj Laxén

Anna-Greta Leijon

Marja Lemne

Emma Lennartsson

Björn Lind

Daniel Lind

Lillemor Lind

Eva Lindh

Lars Lindahl

Carl Lindberg

Mats Lindberg

Ingemar Lindberg

Hans Lindblom

Johanna Lindell

Jörgen Lindholm

Lasse Lindkvist

Bengt Lindman

Nils Lindman

Allan Lindqvist

Anna-Lena Lindqvist

Bengt Lindroth

Eva Lindskog

Joakim Lindström

Sverker Lindström

Bo Lindvall

Börje Lindvall

Ulf Linnell

Eva Louise Lithman

Maud Livén

Brjánn Ljotsson

Anders Ljunggren

Börje Ljunggren

Else-Britt Ljungström

Torbjörn Lodén

Peter Lorentsson

Ulla Lorentzen Kindenberg

Karin Lund

Björn Lundberg

Wanja Lundby-Wedin

Ulf Richard Lundell

Mats Lundkvist

Patrik Lundqvist

Rolf Löfberg

Stefan Löfven

Lars Lönnback

Måns Lönnroth

Jens-Henrik Madsen

Adrian Magnusson

Camilla Malm

Kerstin Mannerqvist

Eva Marcusdotter

Klas Markensten

Christer Marking

Kjell-Erik Mattsson

Andreas Mattson

Kerstin Matz

Barbro Melander

Peder Melin

Marianne Melin Åström

Barbro Mellberg

Anders Mellbourn

Lisbet Mellgren

Silvija Merstam

Jonathan Metzger

Daniel Minton

Peter Moderato

Eva Moe

Berndt Molin

Monica Movell

Andreas Murray

Åsa Murray

Lars Månsson

Inger Månsson

Karin Månsson

Ylva Mårtens

Kristina Mårtensson

Gun-Britt och Arne Mårtensson

Johnny Nadérus

Lars Nelander

Thomas Nilsson

Kristina Nilsson

Magnus Nilsson

Marie Nilsson

Martin Nilsson

Ki Nilsson Karnerud

Tor Nitzelius

Malte Norberg

Kerstin Norberg

Erik Nordberg

Gudrun Nordborg

Claes Olof Nordén

Sture Nordh

Jan Nordlander

Jenny Norell

Annelie Nordström

Stefan Norrman

Jan-Erik Nyberg

Anita Nyberg

Gunnar Nygren

Jonas Nygren

Marie Närlid

Lena Näslund

Agneta Odén

Bertil Odén

Bengt Ohlsson

Tommy Ohlström

Håkan Olander

Erland Olauson

Britt Olausson

Bengt Olsson

Jan Olsson

Kalle Olsson

Lillemor Olsson

Jens Orback

Lars-Erik Palm

JanAnders Palmqvist

Peder Palmstierna

Lisa Pelling

Veikko Pelto-Piri

Per-Axel Persson

Björn Persson

Leif Persson

Martin Persson

Peter Persson

Roger Persson Österman

Björn Petersson

Alfhild Petrén

Henry Pettersson

Karin Pettersson

Kent Pettersson

Lennart Pettersson

Tina Pettersson Heinsoo

Åsa Plesner

Jan-Åke Porseryd

Rune Premfors

Katarine Rangnitt

Lawen Redar

Regina Rehbinder

Linda Robertsson

Anneli Rogeman

Nina Rogler Enström

Berit Rollén

Laina Rosberg

Eva Rosengren

Britt Rozental

Karin Rudebeck

Lars Rudebeck

Olof Ruin

Gunilla Runnqvist

Arne Ruth

Jan-Erik Ruthblad

Boa Ruthström

Inger Rydén Bergendahl

Sten Rylander

Bo Rönngren

Sofia Rönnqvist

Elisabet Sandberg

Svante Sandberg

Gunnar Sandell

Claes Sandgren

Ylva Sandström

Inga-Lisa Sangregorio

Göran Sarring

Sylwia Sauter

Wilmar Sauter

Robert Saxelin

Tomas Saxgård

Bibbi Schlyter

Pierre Schori

Gudryn Schyman

Eva Schöld

Jörgen Schönling

Bie Seipel

Ardalan Shekarabi

Christer Sjödin

Patrik Sjöstedt

Ingrid Skogö

Åsa Sohlman

Michael Sohlman

Mikael Solkulle

Sören Sommelius

Lena Sommestad

Lars Sonnerby

Roland Spånt

Gunnar Stenarv

Lena Stenmark

Eva Stensson

Emma Stenström

Hanna Stenström

Harald Sterner

Gudmund Stintzing

Lars Stjernkvist

Gunnar Stjernström

Lars Strandberg

Leif Strandberg

Anna Maria Stringberg

Marcus Strinäs

Karl Henrik Ström

Annika Ström Melin

Catrin Strömvall

Boris Ståhl

Robert Ståhl

Henry Ståhle

Berit Sundberg

Lars Sundberg

Torbjörn Sundblad

Carl Sundstedt

Christer Sundström

Anders Sundström

Anna Sundström

Monica Sundström

Eric Sundström

Erik Svanfeldt

Gunilla Svantorp

Stig Svensson

Eva Ingegärd Svensson

Bengt Säve-Söderbergh

Gunnar Söderholm

Gunilla Söderström

Irene Tael

Thomas Tael

Johnny Tedenfors

Eva Telenius

Ingela Thalén

Lars Thalén

Carl Tham

Henrik Tham

Karl-Petter Thorwaldsson

Anna Thoursie

Gunilla Thunberg

Kristian Tilander

Tone Tingsgård

Gunnel Tollmar

Tjia Torpe

Göran Torstensson

Monika Tromm

Maria Truedsson

Christos Tsoukatos

Olle Törnquist

Anette Törnqvist

Inga Vernersson

Tobias Vestergren

Glenn Viklund

Emil Vinterhav

Stefan de Vylder

Alexandra Völker

Kjell Wadelius

Johan Walan

Carin Wallenthin

Inga-Lena Wallin

Margot Wallström

Yonna Waltersson

Peter Weiderud

Lennart Weiss

Hanne Weiss Lindekcrona

Barbro Wendén

Jeanna Wennerberg

Karin Wennermark

Fredrik Westander

Olle Westberg

Ulf Westerberg

Lars Wettergren

Ewa Wetterström

K-G Wiberg

Pontus Wiklund

Håkan Wiksell

Gabriele Winai Ström

Sven Winberg

Ellis Wohlner

Yeshiwork Wondmeneh

Malin Wreder

Christer Wretborn

Barbro Wärngård

Ulrik Wärnsberg

Olle Wästberg

Margareta Zandén

Eva Zetterberg

Hanna Zetterberg

Britt-Marie Zetterholm

Bo Zetterlund

Sofia Åkerman

Anders Åsblad

Erik Åsbrink

Åke Åstrand

Arne Öberg

Elisabeth Öberg

Kristina Öberg

Eva Ölundh

Jan Gustav Örming

Maria Östberg Svanelind

Eva Margareta Österberg

Marie-Louise Österlind

Kjell Öström

Susanne Östros