Arenagruppens vänner

Över 600 personer är redan med. Nu vill vi ha med dig också!

Stödet från vänföreningen är viktigt för Arenagruppen och den progressiva idé- och opinionsbildningen. Dessutom blir du inbjuden till exklusiva seminarier och får ett par valfria böcker.

Arenagruppen har under många år bedrivit progressiv opinionsbildning. Arenagruppen har ingen ägare utan drivs av en ideell förening. Alla intäkter och bidrag går till att utveckla verksamheter som Dagens Arena, tankesmedjan Arena Idé, Arena skolinformation, bokförlagen Atlas och Premiss, Arena Opinion och mycket annat.

Föreningen Arenagruppens vänner stödjer Arenagruppens ambitioner att bidra till en mångfald av röster i samhällsdebatten, såväl internationellt som nationellt.

Många har med respekt sett hur Arenagruppen har utvecklats med minimala ekonomiska resurser. Till skillnad från många näringslivfinansierade tankesmedjor och aktörer som haft mycket stora ekonomiska resurser. Arenagruppens Vänförening har bildats för att ge verksamheten bättre ekonomiska förutsättningar.

Du kan också stödja Arenagruppens genom att bli medlem i vänföreningen. Du får då regelbunden information om Arenagruppens verksamhet och inbjudningar till alla seminarier och till intressanta seminarier som vänföreningen anordnar. Den lägsta avgiften ligger på 300 kronor. De som betalar en högre avgift på 1 100 får också välja två böcker ur Atlas utgivning och på begäran nya rapporter och skrifter från Arena Idé.

Föreningen har i dag mer än 600 medlemmar.

Stödet från vänföreningen är viktigt för Arenagruppen och den progressiva idé- och opinionsbildningen.

HÅKAN A BENGTSSON
VD Arenagruppen

BENGT SÄVE-SÖDERBERGH
Ordförande i Arenagruppens vänner

 

Det finns två sätt att bli medlem: Antingen betalar du 1100 kronor per år till Arenagruppens Vänners bankgiro nr 472-3631 eller via Swish på nr 123 099 1158. Då får du dessutom två böcker från bokförlaget Atlas, inbjudningar till intressanta och spännande seminarier samt på begäran nya rapporter och skrifter hemskickade. 

Eller så betalar du ett medlemskap för 300 kronor om året vilket ger dig förmånen att bli inbjuden till seminarierna och andra evenemang med Arenagruppens Vänner.
Samma bankgironummer och Swish som ovan. 

OBS: Glöm in att ange namn och e-postadress när du betalar. 

Kontakta Catherine Elmlund, catherine.elmlund@arenagruppen.se om du har frågor kring ditt medlemskap.

Kontakta styrelsemedlemmar

Bengt Säve-Söderbergh Ordförande
bengtsavesoderbergh83@gmail.com

Anders Sundström Vice ordförande
anders.sundstrom@bestmail.se

Sverker Lindström Sekreterare
sverker.lindstrom2016@gmail.com

Johnny Naderus Kassör
naderus@icloud.com

Röster om Arenagruppen

Arne Ruth

”Den som tävlar på en arena vet att spelets utgång aldrig är förutbestämd. Arena är en plattform för tal och skrift som syftar till att hålla framtiden öppen. När marknadsdyrkare vill förvandla medborgaren till konsument ser Arena till att begreppet rättvisa finns kvar i den politiska ordboken. Stöd Arenas vänförening.”

Margot Wallström

”I dagens globaliserade Sverige behövs mer av kvalificerade analyser, mer av genomtänkta åsikter. Fler möjligheter för unga och äldre att mötas. Arenagruppen har tagit sig an svåra uppgifter och har blivit en allt viktigare organisation i Sverige. Jag tycker att fler ska ge Arena sitt stöd genom att vara med i vänföreningen.”

Wanja Lundby-Wedin

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva handlingar och engagerade människor. Kom med i Arenagruppens vänner – yttrandefriheten behöver många förkämpar!”

Sture Nordh

”Arenagruppen är nödvändig för det offentliga samtalet i Sverige, den viktigaste av alltför få radikala och oberoende röster. Genom att förena kvalificerat analysarbete, med seminarier och granskande opinionsjournalistik har Arenagruppen blivit alltmer respekterat och relevant. Arenagruppen står entydigt för frihet och demokrati, för jämställdhet, social rättvisa och solidaritet. Därför är den värd vårt fulla stöd.”

Henrik Berggren

”Arenagruppen är en absolut nödvändig del av det offentliga samtalet i Sverige i dag. Inte bara därför att den håller de socialdemokratiska och socialliberala intellektuella traditionerna levande utan också därför att den gör det på ett öppet, intellektuellt hederligt, oförutsägbart och kreativt sätt. Arena lyfter alltid fram de angelägna frågorna, oavsett vad man tycker om svaren.”

Helle Klein

”I en tid av nymornad fascism och nationalism behövs en tankesmedja och mötesplats för progressiva idéer som värnar människovärdet och låter jämlikheten vara ledstjärna. Arenagruppen är viktigare än någonsin i dag.”

Lawen Redar

”Vänstern behöver tankesmedjor, större interndebatt och kunskapsutbyte. För dig som är intresserad av just detta, är Arenavännerna föreningen för dig.”

Per Wirtén

”Den hårda och nationella konservatismen är tillbaka med angrepp på det öppna samhället. Då behövs en antirasistisk och normkritisk vänster mer än någonsin. Friheten måste försvaras. Ett enkelt sätt är att stödja Arenagruppen.”

Karl-Petter Thorvaldsson

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva organisationer och engagerande människor. Kom med i Arenagruppens vänner – demokratin behöver många förkämpar!”

Thomas Hammarberg

”Genom vettiga dagskommentarer, tankeväckande idéanalyser och spännande bokutgivning bidrar Arenagruppen till en fördjupad vänsterdebatt som vi så desperat behöver. Viktigt att detta kan fortsätta och vidareutvecklas.”

Visste du?

Att flertalet av de tankesmedjor som verkar i Sverige är finansierade av medel från näringslivet.

70 procent av tankesmedjorna hör hemma i den marknadsliberala intressesfären. Arenagruppen är en av få progressiv tankesmedjor som dessutom inte har någon större enskild bidragsgivare.

Vi som står bakom Arenagruppens vänner ser Arenagruppen som en oumbärlig kraft för en progressiv och framåtsyftande debatt och för stärkt yttrandefrihet.

Arenagruppen behövs som en motkraft i medier och offentlighet.