Arenagruppens vänner

Föreningen Arenagruppens Vänner stödjer Arenagruppens ambitioner att bidra till en mångfald av röster i samhällsdebatten, såväl internationellt som nationellt.

Många har med respekt sett hur Arenagruppen har utvecklats med minimala ekonomiska resurser.

Medan högerorienterade tankesmedjor har haft betydligt större resurser – och därmed möjligheter. Vad kan vi då göra? Arenagruppens Vänförening har bildats för att ge verksamheten bättre ekonomiska förutsättningar. Vi vill ge moraliskt, idémässigt och ekonomiskt stöd till Arenagruppens arbete. Vi är nu 383 betalande medlemmar men vill bli många fler.

Du kan stödja Arenagruppen genom att bli medlem i vänföreningen.

Kom med! Det finns två sätt att bli medlem

Antingen betalar du 1100 kronor per år till Arenagruppens vänners BankGiro 472-3631, då får du varje år två böcker från bokförlaget Atlas och inbjudningar till intressanta och spännande seminarier. Eller så betalar du ett medlemskap för 300 kronor om året vilket ger dig förmånen att bli inbjuden till seminarierna och andra evenemang med Arenagruppens vänner. Samma bankgironummer som ovan.

Det går även bra att swisha antingen 300 kr eller 1100 kr till 123 099 11 58. Ange din mailadress i meddelanderaden.

Gå med i Arenagruppens Vänner och ge ditt stöd till stärkt yttrandefrihet och en radikal och progressiv samhällsdebatt!

För mer information

Kontakta Catherine Elmlund, catherine.elmlund@arenagruppen.se för medlemskap.

Kontakta styrelsemedlemmar

Bengt Säve-Söderbergh Ordförande
bengt.save-soderbergh@comhem.se

Stina Andersson
stina.eva.andersson@gmail.com

Sverker Lindström Sekreterare
sverker.lindstrom2016@gmail.com

Johhny Naderus Kassör
naderus@icloud.com

Lars Andersson
telab.lars@telia.com

Röster om Arenagruppen

Arne Ruth

”Den som tävlar på en arena vet att spelets utgång aldrig är förutbestämd. Arena är en plattform för tal och skrift som syftar till att hålla framtiden öppen. När marknadsdyrkare vill förvandla medborgaren till konsument ser Arena till att begreppet rättvisa finns kvar i den politiska ordboken. Stöd Arenas vänförening.”

Margot Wallström

”I dagens globaliserade Sverige behövs mer av kvalificerade analyser, mer av genomtänkta åsikter. Fler möjligheter för unga och äldre att mötas. Arenagruppen har tagit sig an svåra uppgifter och har blivit en allt viktigare organisation i Sverige. Jag tycker att fler ska ge Arena sitt stöd genom att vara med i vänföreningen.”

Wanja Lundby-Wedin

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva handlingar och engagerade människor. Kom med i Arenagruppens vänner – yttrandefriheten behöver många förkämpar!”

Sture Nordh

”Arenagruppen är nödvändig för det offentliga samtalet i Sverige, den viktigaste av alltför få radikala och oberoende röster. Genom att förena kvalificerat analysarbete, med seminarier och granskande opinionsjournalistik har Arenagruppen blivit alltmer respekterat och relevant. Arenagruppen står entydigt för frihet och demokrati, för jämställdhet, social rättvisa och solidaritet. Därför är den värd vårt fulla stöd.”

Katrine Marçal

”Att Arenagruppen finns är oerhört viktigt – inte bara för vänstern utan för hela samhällsdebatten i Sverige. Det behövs perspektiv som är progressiva och oberoende. Arenagruppens position med både nära samarbeten med fackförbund och folkrörelser och de höga intellektuella ambitionerna gör att Arenagruppen är en unik röst.”

Henrik Berggren

”Arenagruppen är en absolut nödvändig del av det offentliga samtalet i Sverige i dag. Inte bara därför att den håller de socialdemokratiska och socialliberala intellektuella traditionerna levande utan också därför att den gör det på ett öppet, intellektuellt hederligt, oförutsägbart och kreativt sätt. Arena lyfter alltid fram de angelägna frågorna, oavsett vad man tycker om svaren.”

Helle Klein

”I en tid av nymornad fascism och nationalism behövs en tankesmedja och mötesplats för progressiva idéer som värnar människovärdet och låter jämlikheten vara ledstjärna. Arenagruppen är viktigare än någonsin i dag.”

Lawen Redar

”Vänstern behöver tankesmedjor, större interndebatt och kunskapsutbyte. För dig som är intresserad av just detta, är Arenavännerna föreningen för dig.”

Per Wirtén

”Den hårda och nationella konservatismen är tillbaka med angrepp på det öppna samhället. Då behövs en antirasistisk och normkritisk vänster mer än någonsin. Friheten måste försvaras. Ett enkelt sätt är att stödja Arenagruppen.”

Karl-Petter Thorvaldsson

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva organisationer och engagerande människor. Kom med i Arenagruppens Vänner – demokratin behöver många förkämpar!”

Thomas Hammarberg

”Genom vettiga dagskommentarer, tankeväckande idéanalyser och spännande bokutgivning bidrar Arenagruppen till en fördjupad vänsterdebatt som vi så desperat behöver. Viktigt att detta kan fortsätta och vidareutvecklas.”

Visste du?

Att flertalet av de tankesmedjor som verkar i Sverige är finansierade av medel från näringslivet.

70 procent av tankesmedjorna hör hemma i den moderata eller liberala intressesfären. Arenagruppen är en av få radikala tankesmedjor som dessutom inte har någon större enskild bidragsgivare.

Vi som står bakom Arenagruppens Vänner ser Arenagruppen som en oumbärlig kraft för en radikal och framåtsyftande debatt och för stärkt yttrandefrihet.

Arenagruppen behövs som en motkraft till dagens konservativa dominans i medier och offentlighet.

Medlemmar i föreningen Arenagruppens Vänner

Klas Abelson

Kenneth Abrahamsson

Olov Abrahamsson

Talla Alkurdi

Tore Almgren

Inge Almqvist

Lars-Åke Almqvist

Ewa Alsén Einarsson

Birgitta Andersson

Björn Andersson

Britt-Marie Andersson Pelling

Gun Andersson

Gun-Britt Andersson

Jan Andersson

Lars Andersson

Monica Andersson

Stina Andersson

Dag Andersson

Gunilla Andreae Beckman

Lars Anell

Lennart Aspegren

Birgit Assarsson

Lennart Axelsson

Tobias Baudin

Ingar Beckman Hirschfeldt

Björn Beckman

German Bender

Alf Bengtsson

Håkan A Bengtsson

Maria Bergendahl-Gerholm

Christer Bergman

Rolf Bergman

Sven-Eric Bergman

Cecilia Bergstrand

Bo Bernhardsson

Elsemarie Bjellqvist

Ken Bjerregaard

Anton Bjuggren Andersson

Anders Bjurner

Annika Bjurner Söder

Maud Björklund

Mats Björkman

Mikael Bogsjö

Claes Borgström

Gunilla Bradley

Olle Burell

Roger Bydler

Håkan Bystedt

Hans Bülow

Lennart Båge

Ros-Mari Bålöw

Danuta Bäckman

Martin Börjeson

Leonor Camaüer

Catarina Carbell

Viveka Carlestam

Ingvar Carlsson

Birgitta Carlsson Sevefjord

Jan Cedergren

Per Christensen

Robert Cloarec

Hans Dahlberg

Göran Dahlgren

Sven Dahlin

Gisela Dahlqvist

Anders Danielsson

Bengt Dennis

Leif Dreborg

Susanne Eberstein

Ranveig Edberg Jacobsson

Krister Eduards

Rolf Ekéus

Cecilia Eklund

Anna Ekström

Jan och Kerstin Eliasson

Lennart Eliasson

Johan Enfeldt

Anders Engdahl

Lars Ericson

Mats Erikson

Eva Eriksson

Göran Eriksson

Kaj Essinger

Erik Ezelius

Eva Fagerberg

Pär Fagerström

Marika Fahlén

Leif Åke Falk

Mikael Feldbaum

Anders Ferbe

Hanna Finmo

Berit Forsberg

Anders Forsell

Hans Forsman

Jan Forsstedt

Carina Fredén Larsson o Allan Larsson

Jeanette Fredriksson

Laila Freivalds

Göran Färm

Lena Gonäs

Petros Gougoulakis

Anita Gradin

Ingela Grahn

Per Granath

Börje Granlund

Monica Green

Lars Grip

Ricard Grundwall

Lars Grönwall

Inga Gustafsson

Sune Gustafsson

Azadeh Gustafsson Rojhan

Peter Gustavsson

Jytte Guteland

Bengt Göransson

Bo Göransson

Lars Göransson

Magnus Göransson

Pia Göthberg

Johan Hall

Mats Hallgren

Sune Halvarsson

Thomas Hammarberg

Olle Hammarström

Helena Hansson Nylund

Anna Hedborg

Håkan Heden

Eva Heile

Christina Heldner

Mats Hellström

Anders Hempel

Lars Göran Hildor

Johan Hirschfeldt

Lena Hjelm-Wallén

Ulf Hjertonsson

Jan Hjärpe

Swante Holm

Chatarina Holmberg

Åke Holmqvist

Lars Holmstrand

Katinka Hort

Hans Hulth

Mats Hulth

Christer Håkansson

Sören Häggroth

Berit Högman

Benkt Högstedt

Anette Höijer

Lars Ingelstam

Knut Isaksson

Ove Ivarsen

Lars Jacobsson

Peter Jagers

Lena Jagers Bladini

Eva-Lena Jansson

Roger Jansson

Ulrica Jansson Messing

Bengt K.Å. Johansson

Göran Johansson

IngaLena Johansson

Ingvar Johansson

Lennart Johansson

Mats Johansson

Ylva Johansson

Östen Johansson

Göran Johnsson

Philip Johnsson

Anders Jonsson

Magnus Jonsson

Stefan Jonsson

Åke Jonsson

Carl Josefsson

Lena Josefsson

Christina Jutterström

Sara Jägare

Agneta Karlsson

Mats Karlsson

Niklas Karlsson

Paul Karlsson

Christer Karlström

Bengt Kjellén

Carl-Johan Kleberg

Olof Kleberg

Peter Kleen

Helle Klein

Maj-Inger Klingvall

Jaan Kolk

Kerstin Kärnekull

Elsebrit Köhl

Bengt Larsson

Gunnar Lassinantti

Eva Laurin

Kaj Laxén

Anna-Greta Leijon

Marja Lemne

Emma Lennartsson

Björn Lind

Daniel Lind

Carl Lindberg

Jakob Lindberg

Mats Lindberg

Hans Lindblom

Cajsa Linder

Bengt Lindman

Nils Lindman

Anna-Lena Lindqvist

Bengt Lindroth

Sverker Lindström

Börje Lindvall

Ulf Linnell

Maud Livén

Brjánn Ljotsson

Anders Ljunggren

Börje Ljunggren

Wanja Lundby-Wedin

Ulf Richard Lundell

Elin Lundgren

Mats Lundkvist

Marianne Lundmark

Patrik Lundqvist

Stefan Löfven

Lars Lönnback

Måns Lönnroth

Eva Marcusdotter

Klas Markensten

Christer Marking

Elisebeth Markström

Andreas Mattson

Kerstin Matz

Barbro Melander

Barbro Mellberg

Anders Mellbourn

Lisbet Mellgren

Jonathan Metzger

Daniel Minton

Eva Moe

Andreas Murray

Åsa Murray

Karin Månsson

Kristina Mårtensson

Johnny Nadérus

Maria Nihlgård

Kristina Nilsson

Magnus Nilsson

Marie Nilsson

Martin Nilsson

Marika Norberg Fahlén

Claes Olof Nordén

Sture Nordh

Annelie Nordström

Stefan Norrman

Anita Nyberg

Jonas Nygren

Bengt Ohlsson

Tommy Ohlström

Håkan Olander

Erland Olauson

Britt Olausson

Bengt Olsson

Jan Olsson

Kalle Olsson

Lillemor Olsson

Jens Orback

Lars-Erik Palm

Peder Palmstierna

Lisa Pelling

Björn Persson

Leif Persson

Martin Persson

Peter Persson

Henry Pettersson

Karin Pettersson

Kent Pettersson

Lennart Pettersson

Jan-Åke Porseryd

Rune Premfors

Lars E Rabenius

Katarine Rangnitt

Lawen Redar

Anneli Rogeman

Nina Rogler Enström

Laina Rosberg

Eva Rosengren

Karin Rudebeck

Olof Ruin

Gunilla Runnqvist

Arne Ruth

Jan-Erik Ruthblad

Boa Ruthström

Inger Rydén Bergendahl

Sofia Rönnqvist

Elisabet Sandberg

Ylva Sandström

Inga-Lisa Sangregorio

Göran Sarring

Wilmar Sauter

Robert Saxelin

Tomas Saxgård

Bibbi Schlyter

Pierre Schori

Gudryn Schyman

Sandro Scocco

Bie Seipel

Ardalan Shekarabi

Mia Skog

Ingemar Skogö

Michael Sohlman

Sören Sommelius

Lena Sommestad

Roland Spånt

Eva Stensson

Gudmund Stintzing

Lars Stjernkvist

Leif Strandberg

Marcus Strinäs

Karl Henrik Ström

Annika Ström Melin

Boris Ståhl

Robert Ståhl

Berit Sundberg

Lars Sundberg

Anders Sundström

Anna Sundström

Monica Sundström

Erik Svanfeldt

Gunilla Svantorp

Solveig Szabo-Fekete

Bengt Säve-Söderbergh

Ann-Christine Tauberman

Ingela Thalén

Lars Thalén

Carl Tham

Henrik Tham

Karl-Petter Thorwaldsson

Anna Thoursie

Gunilla Thunberg

Andrey Tibajev

Kristian Tilander

Tone Tingsgård

Gunnel Tollmar

Tjia Torpe

Göran Torstensson

Olle Törnquist

Anette Törnqvist

Inga Vernersson

Tobias Vestergren

Stefan de Vylder

Alexandra Völker

Kjell Wadelius

Johan Walan

Carin Wallenthin

Inga-Lena Wallin

Margot Wallström

Yonna Waltersson

Peter Weiderud

Lennart Weiss

Barbro Wendén

Fredrik Westander

Ulf Westerberg

Lars Wettergren

Ewa Wetterström

K-G Wiberg

Pontus Wiklund

Håkan Wiksell

Gabriele Winai Ström

Ellis Wohlner

Yeshiwork Wondmeneh

Malin Wreder

Christer Wretborn

Barbro Wärngård

Ulrik Wärnsberg

Margareta Zandén

Hanna Zetterberg

Britt-Marie Zetterholm

Bo Zetterlund

Anders Åsblad

Åke Åstrand

Elisabeth Öberg

Kristina Öberg

Eva Ölundh

Maria Östberg Svanelind

Kjell Öström