Kontakt

Håkan A Bengtsson

hakan.bengtsson@arenagruppen.se

08-522 574 40


Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare.

Johanna Lindell

johanna.lindell@arenagruppen.se

08-522 574 67


Johanna Lindell är vice vd på Arenagruppen. Hon har ansvar för allt som rör Arenagruppens interna arbete, bland annat personalfrågor. Johanna har lång erfarenhet från fackliga organisationer och idéburna organisationer med framförallt kommunikationsarbete. Idag jobbar Johanna också med strategiska ledarskapsutbildningar och är mentor i Arenagruppens mentorskapsprogram.

German Bender

german.bender@arenagruppen.se

0702-023 111


German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor. Han tidigare arbetat som utredare på TCO med särskilt fokus på utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor, samt som talskrivare och politisk sekreterare på LO. I grunden är han utbildad journalist och civilingenjör, med ett särskilt intresse för teknikens och nya mediers växelverkan med politik, arbetsmarknad och journalistik.

Linnéa Granath

linnea.granath@arenagruppen.se

073- 65 41 312


Linnéa Granath är projektledare för Arena Skolinformation. Hon kommer senast från Kommunal där hon arbetade som ombudsman med fokus på unga och hur organisationen ska lyfta ungas perspektiv och bättre ta vara på ungas engagemang.

Tove Hägg

tove.hagg@arenagruppen.se


Tove Hägg är kommunikationsstrateg på Arena Opinion. Hon har tidigare arbetat på Sveriges Kommuner och Landsting, som skribent och projektledare på reklambyrån Kärnhuset och som kommunikatör på Folke Bernadotteakademin.  Toves spetskompetenser sträcker sig över skilda områden så som retorik, redaktionellt arbete, produktionsprocesser/ledning kring att t.ex. ta fram trycksaker, webbplatser, kundtidningar, Almedalslogistik, myndighetspåverkan och pr-arbete med såväl idéer och opinionsbildning som marknadskommunikation.

Tove Leffler

tove.leffler@arenagruppen.se

073-0413504


Tove Leffler är förlagschef för Bokförlaget Atlas. Började sin bana som radiojournalist. 2007 var hon redaktör för boken Könskrig på Atlas förlag tillsammans med Elin Alvemark. 2010 släppte hon romanen Den Kärleken baserad på författaren Anne-Charlotte Lefflers dramatiska liv. Hon började som redaktionssekreterare på tidningen Svensk Bokhandel 2011 och tog över som chefredaktör och vd 2012. Hon är förlagschef på Atlas sedan november 2017.

Jenny Lindahl

jenny.lindahl@arenagruppen.se


Jenny Lindahl är chef för Arena Opinion. Hon har erfarenheter som bland annat pr-konsult på Hill & Knowlton, kommunikationschef Vänsterpartiet, förbundsordförande för Ung Vänster och kommer närmast från Svenska Tecknare där hon var förbundsdirektör.

Lisa Pelling

lisa.pelling@arenagruppen.se


Lisa Pelling är utredningschef vid Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor. Lisa har doktorerat i statsvetenskap vid Wiens universitet, har varit programchef på tankesmedjan Global Utmaning och politiskt sakkunnig på utrikesdepartementet. Lisa Pelling är expert inom migrations- och integrationsfrågor, har en djupa kunskaper om europeisk politik och kopplingen mellan juridik och politik.

María-Elsa Salvo

maria-elsa.salvo@arenagruppen.se


María-Elsa Salvo är kommunikationsstrateg för Arena Opinion. María-Elsa arbetar med hela kedjan av kommunikation och politisk påverkan, från strategier för att vinna opinionen till praktisk produktionsledning av events, kampanjer, studieresor, seminarier och vad som än behöver göras. Hon tänker och löser problem snabbt och bidrar förutom med sin sakkompetens med värme, energi och inspiration i ert arbete. Hon har också ett brett kontaktnät som innefattar inte bara beslutsfattare, utan även förortens aktivister.

Sonja Schwarzenberger

sonja.schwarzenberger@arenagruppen.se


Tjänstledig. Sonja Schwarzenberger är senior kommunikationsrådgivare på Arena Opinion. Hon inriktar sig främst på att ta fram kreativa kampanjer, producera längre skrifter som läromedel, rapporter och böcker. Sonja blir ofta anlitad för att moderera samtal inom politik, samhälle och kultur. Tidigare arbetade Sonja som producent och programledare för Sveriges Radio och som chefredaktör för tidskriften Bang. Hon har lång erfarenhet att arbeta med ämnen som: jämställdhet, arbetsrätt, sexualpolitik och folkbildning.

Sandro Scocco

sandro.scocco@arenagruppen.se


Sandro Scocco är chefsekonom på Arena Idé. Han har tidigare varit chefsekonom på Global Utmaning, Arbetsmarknadsverket och ITPS. Sandro Scocco har djup kunskap om arbetsmarknadsfrågor och ekonomisk politik.

Stefan Sunnerdahl

stefan.sunnerdahl@arenagruppen.se


Stefan är projektledare för Premiss förlag. Tidigare har Stefan arbetat som redaktör för Bokförlaget Atlas, och nu senast på Ordfront förlag.

Helena Eitrem

helena.eitrem@arenagruppen.se

08-52257453


Helena Eitrem är kommunikatör på Arena Idé. Helena har en lång erfarenhet av att kommunicera kring samhälls- och demokratifrågor. Hon kommer senast från en tjänst som PR-ansvarig för sakprosa på Natur och Kultur.