Kontakt

Helena Eitrem

helena.eitrem@arenagruppen.se

073-654 13 13


Helena Eitrem är kommunikatör på Arena Idé. Helena har en lång erfarenhet av att kommunicera kring samhälls- och demokratifrågor. Hon kommer senast från en tjänst som PR-ansvarig för sakprosa på Natur och Kultur.

Håkan A Bengtsson

hakan.bengtsson@arenagruppen.se

073-654 13 00


Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena. Han skriver regelbundet om politik och idédebatt utifrån en svensk och internationell horisont, både artiklar och böcker. Håkan var med och startade magasinet Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Han har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter.

German Bender

german.bender@arenagruppen.se

070-202 31 11


German Bender är utredningschef på Arena Idé.  Han ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och utbildningspolitiska frågor. Han skriver rapporter, artiklar och kommenterar arbetsmarknads- och utbildningspolitik i media och andra sammanhang. Inom ramen sitt arbete på Arena Idé bedriver han även forskning om fackligt inflytande, som doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.

German Bender har tidigare varit grundande redaktör för Arena Essä och är en skarp skribent och moderator med över ett decenniums erfarenhet av analys- och påverkansarbete från bland annat TCO, där han arbetat som utredare och talskrivare, och LO, där han varit talskrivare, politisk sekreterare och opinionsbildningsansvarig. I grunden är han utbildad journalist (JMK) och civilingenjör (KTH), med ett särskilt intresse för teknikens och nya mediers växelverkan med politik, arbetsmarknad, teknik och medier.

Linnéa Granath

linnea.granath@arenagruppen.se

073-654 13 12


Föräldraledig.

Linnéa Granath är projektledare för Arena Skolinformation. Hon kommer senast från Kommunal där hon arbetade som ombudsman med fokus på unga och hur organisationen ska lyfta ungas perspektiv och bättre ta vara på ungas engagemang.

Lisa Pelling

lisa.pelling@arenagruppen.se

073-654 13 16


Lisa Pelling är chef för Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor. Lisa har doktorerat i statsvetenskap vid Wiens universitet, har varit programchef på tankesmedjan Global Utmaning och politiskt sakkunnig på utrikesdepartementet. Lisa Pelling är expert inom migrations- och integrationsfrågor, har en djupa kunskaper om europeisk politik och kopplingen mellan juridik och politik.

Agnes Kullenmark

agnes.kullenmark@arenagruppen.se

0736541312


Agnes Kullenmark är tillförordnad projektledare för Arena Skolinformation och har flerårig erfarenhet av att arbeta med rättighetsfrågor. Senast kommer hon från Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). Där arbetade hon bland annat inom ett projekt för fysisk och psykisk arbetsmiljö inom organisationer, samt inom ett projekt mot hat och hot riktat mot engagerade inom det unga civilsamhället.

Jesper Bengtsson

jesper.bengtsson@arenagruppen.se

070-268 25 29


Jesper Bengtsson har varit verksam som journalist i 25 år. Han har skrivit flera böcker, bland annat om utvecklingen i Burma. Han var tidigare även ordförande för Reportrar utan gränser och är ordförande för Svenska PEN.

Susanna Kierkegaard

susanna.kierkegaard@arenagruppen.se

0736541304


Susanna Kierkegaard är kommunikationsstrateg för Arena Opinion. Hon arbetar med hela kedjan av kommunikation och politisk påverkan, från idé till verklighet. Susanna har en examen i politik, filosofi och ekonomi från University of Oxford och har tidigare arbetat som politisk skribent och krönikör bland annat i Aftonbladet.