Fakturering

För att effektivisera Arenagruppens administration och underlätta snabb hantering och därmed betalning av leverantörsfakturor gäller följande. Faktura ska ställas till rätt bolag och om fakturan ställs till huvudbolaget, där bland annat Arena Idé, Arena Skolinformation och Dagens Arena ingår, ska kostnadsställe uppges. Arenagruppen har tre bolag.

 • Fakturan ska märkas med OBJEKT och REFERENSPERSON
 • Uppgifterna meddelas av beställaren av tjänst/vara
 • Samtliga fakturor förfaller på 30 dagar netto

OBS, se obligatoriska uppgifter på fakturan längst ner på sidan


Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB
orgnr: 556581-0875

Kostnadsställe 1
Administration, tidningsprenumerationer mm

Kostnadsställe 2
Uppdrag

Kostnadsställe 3
Arena Idé

Kostnadsställe 4
Dagens Arena

Kostnadsställe 5
Arena Skolinformation

Kostnadsställe 7
Produktivitetsprojektet

Kostnadsställe 8
Arena Bildning

Kostnadsställe 9
Bostad 2030

Skicka faktura via e-post:
Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB tar emot fakturor som pdf-fil via e-post till nedanstående adress. Fakturan ska vara i filformatet PDF och endast en faktura per bilaga.

Politikens och idéernas Arena i Stockholm AB: faktura.5565810875@forlagsekonomi.se

Faktureringsadress (det går även bra att skicka fysiska fakturor till denna adress):
Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB
Fack: 5644
FE: FE2353
751 75 Uppsala


Politikens Arena Opinion AB
orgnr: 556892-8708

Skicka faktura via e-post:
Politikens Arena Opinion AB tar emot fakturor som pdf-fil via e-post till nedanstående adress. Fakturan ska vara i filformatet PDF och endast en faktura per bilaga.

Politikens Arena Opinion AB: faktura.5568928708@forlagsekonomi.se

Faktureringsadress (det går även bra att skicka fysiska fakturor till denna adress):
Politikens Arena Opinion AB
Fack: 5643
FE: FE2353
751 75 Uppsala


Bokförlaget Atlas AB
orgnr: 556777-5761

Skicka faktura via e-post:
Bokförlaget Atlas AB tar emot fakturor som pdf-fil via e-post till nedanstående adress. Fakturan ska vara i filformatet PDF och endast en faktura per bilaga.

Bokförlaget Atlas AB: faktura.5567775761@forlagsekonomi.se


Faktureringsadress (det går även bra att skicka fysiska fakturor till denna adress):
Bokförlaget Atlas AB
Fack: 5641
FE: FE2353
751 75 Uppsala


Obligatoriska uppgifter på fakturan:

 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Korrekt fakturaadress (se ovan)
 • Ert organisationsnummer/personnummer
 • VAT-nummer eller orsak till momsbefrielse
 • Innehav av F-skattesedel (A-skattesedel)
 • Tillämpad momssats i % samt belopp
 • Vår/Er referensperson
 • Vårt objekt
 • Betalningsvillkor (30 dagar för fakturahantering)
 • Specifikation om vad fakturan avser samt vilken period/tidskrift avser
 • Bankuppgifter: bankkonto, BG, PG