Fakturering

För att effektivisera Arenagruppens administration och underlätta snabb hantering och därmed betalning av leverantörsfakturor gäller följande:

Fakturan skall sändas till Ekonomiavdelning per post, alternativt med e-post direkt till ekonomiavdelningen: invoice@forlagsekonomi.se

Faktura skall ställas till rätt bolag, och om fakturan ställs till huvudbolaget där bland annat Arena Idé, Arena Skolinformation och Dagens Arena ingår, ska kostnadsställe uppges. Arenagruppen har nu tre bolag:

Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB/556581-0875

Kostnadsställe 1
Administration, kopiator, tidningsprenumerationer osv

Kostnadsställe 2
Uppdrag

Kostnadsställe 3
Arena Idé – allt kopplat till Arena Idé

Kostnadsställe 4
Dagens Arena – allt kopplat till Dagens Arena

Kostnadsställe 5
Arena Skolinformation – allt kopplat till Arena Skolinformation

Bokförlaget Atlas AB/556777-5761

Politikens Arena Opinion AB/556892-8708

Faktureringsadress:

c/o Förlagsekonomi
Skönviksvägen 238
122 42 Enskede

 • Fakturan ska märkas med OBJEKT och REFERENSPERSON

Uppgifterna meddelas av beställaren av tjänst/vara

 • Samtliga fakturor förfaller på 30 dagar netto


Obligatoriska uppgifter på fakturan:

 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Korrekt fakturaadress (se ovan)
 • Ert organisationsnummer/personnummer
 • VAT-nummer eller orsak till momsbefrielse
 • Innehav av F-skattesedel (A-skattesedel)
 • Tillämpad momssats i % samt belopp
 • Vår/Er referensperson
 • Vårt objekt
 • Betalningsvillkor (30 dagar för fakturahantering)
 • Specifikation om vad fakturan avser samt vilken period/tidskrift avser
 • Bankuppgifter: bankkonto, BG, PG