Läs- och studiematerial

Rapporter

  • Rörelsejurister
    Rami Al-khamisi skrev den första rapporten “rörelsejurister” år 2015, en rapport som han själv hade velat läsa, som nybliven juridikstudent, och som organisatör. För att stärkas och inspireras. För att få kunskap och rätt verktyg. För att kunna använda juridiken för att pressa tillbaka de sociala orättvisorna som länge sköljt över oss. Rapporten bygger på […]
  • Rörelsejuridiken som motstånd
    “Rätten skapar politik eftersom den upprätthåller och reproducerar den politik som fyller rättsreglerna med innehåll. Eftersom vårt samhälle är, och har varit, format av ojämlikhet och förtryck av olika grupper kommer detta att återspeglas i rätten.”
  • Studiehandledning: Rörelsejuridiken som motstånd
    Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller ett förslag till upplägg, ett antal diskussionsfrågor och praktiska tips på hur man leder en studiecirkel. Studiecirkeln baseras på rapporten ”Rörelsejuridiken som motstånd” och vänder sig till alla som är intresserade av rörelsejuridik och som vill lära sig mer om vad det är […]