Om akademin

Akademin för Rörelsejurister

Kan juridik användas som ett verktyg för att ge utsatta människor en röst, utjämna sociala orättvisor och jobba för ett mer jämlikt samhälle? Vad är juristers roll i samhället? Det är några av flera frågor som rörelsejuridiken försöker besvara i teori och praktik.

Sommaren 2024 genomförs Akademin för Rörelsejurister för sjätte gången, ett fyra dagars långt internat för jurister och juridikstuderande som arbetar med juridik i vardagen och som brinner för rättvisefrågor. Målet är att samla progressiva personer som brinner för social rättvisa, och som vill använda juridiken och organisering för att uppnå det. Akademin är ett program för unga jurister och juridikstuderande med inriktning på social mobilisering, mänskliga rättigheter och antidiskriminering, som syftar till att skapa och stärka morgondagens rörelsejurister. Grundkravet för antagna är att de ska ställa upp på Akademin för rörelsejuristers värderingar om värdet av att mobilisera för utsatta grupper och förändra rättskulturen i Sverige.