Ansök

Akademin för rörelsejurister utbildar i praktisk och teoretisk juridik med fokus på rättskritik, barnrätt, förvaltningsrätt, boendefrågor, migrationsrätt, hbtqi-rättigheter, processföring, demokratiarbete och mycket mera. Här får du som jobbar rörelsejuridiskt en plattform där du får lära känna likasinnade och yrkesverksamma praktiker och akademiker. Du får ta del av konkreta verktyg och knyta kontakter som är nyttiga för såväl dig själv som den rörelse som du redan idag är en del av.

Till vår hjälp kommer vi ha inspirerande och kunniga föreläsare inom respektive område samt aktiva deltagare. Akademin innehåller såväl föreläsningar som praktiska workshops och grupparbeten.

Deltagare från Akademin för Rörelsejurister år 2020

Ansökan
Akademin för Rörelsejurister 2024 kommer att hållas mellan den 26 och den 29 augusti. Arrangörerna bekostar resa, mat och uppehälle för den som blir antagen till akademin. Utbildningen kommer att vara krävande men givande. Det är ett begränsat antal sökbara platser. När du anmäler dig till akademin behöver du veta att du har möjlighet att delta på plats under alla dagar.

För att bli aktuell för att delta i Akademin ser vi gärna att du:

  • är examinerad jurist eller har studerat juridikprogrammet i minst fyra terminer
  • befinner dig i början av ditt juridiska arbete
  • har erfarenhet av arbete med folkbildning eller lokal organisering
  • är en person som har för avsikt att efter Akademin sprida kunskapen om rörelsejuridik vidare och/eller bidra till folkbildande verksamhet eller lokal organisering.

Vi vill att du:

  • skriver ett brev på max två A4-sidor och berättar om vem du är. I brevet bör du utveckla kring hur du ser på och arbetar med rörelsejuridik, och hur du planerar att använda juridiken i framtiden. Vi vill att du i ditt brev presenterar en idé på en rörelsejuridisk verksamhet eller ett projekt som du skulle vilja arbeta med efter Akademin.
  • skickar med ett cv med tidigare erfarenheter.

Sista ansökningsdag är den 1 maj och besked om antagning ges under maj månad. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till rorelsejurister@arenagruppen.se.

Akademin strävar efter att anta en blandad och dynamisk grupp som i största möjliga mån speglar hela det svenska samhället. För att undvika snedrekrytering gällande deltagarnas bakgrund tillämpar vi jämställdhets- och mångfaldskriterier i urvalsprocessen. Våra deltagare brukar vara personer i olika åldrar och från hela landet. Vi strävar efter att ha med så många deltagare med juridisk bakgrund som möjligt.

Om du blir antagen till Akademin och ställer in din medverkan med kort varsel (senare än en månad före kursstart), debiteras du för resekostnader och arrangörskostnader.

Vi ses i sommar!