Studiehandledning: Rörelsejuridiken som motstånd

Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller ett förslag till upplägg, ett antal diskussionsfrågor och praktiska tips på hur man leder en studiecirkel.

Studiecirkeln baseras på rapporten ”Rörelsejuridiken som motstånd” och vänder sig till alla som är intresserade av rörelsejuridik och som vill lära sig mer om vad det är och hur man kan jobba rörelsejuridiskt. Studiecirkelns upplägg bygger på att deltagarna läser delar av rapporten inför varje träff. Under träffarna för ni en diskussion om det ni har läst och pratar om vilka tankar läsningen väckte. Vi föreslår att studiecirkeln delas upp på tre träffar.

Studiehandledningens diskussionsfrågor och förslag på antalet träffar ska ses som just förslag, det är fritt fram att ändra upplägg om ni vill.