Rörelsejurister

Rami Al-khamisi skrev den första rapporten “rörelsejurister” år 2015, en rapport som han själv hade velat läsa, som nybliven juridikstudent, och som organisatör. För att stärkas och inspireras. För att få kunskap och rätt verktyg. För att kunna använda juridiken för att pressa tillbaka de sociala orättvisorna som länge sköljt över oss.

Rapporten bygger på Rami Al-khamisis resa, från juridiken som självförsvar till juridik i gräsrotsorganiseringens tjänst. Den bygger också på en studieresa till USA under hösten 2015. Rapporten avslutas med tio principer för rörelsejurister för social rättvisa.

Om författaren
Rami Al-Khamisi är uppväxt i Stockholmsförorten Husby. Han är jurist och en av grundarna för den urbana rättviserörelsen Megafonen. Rami har sedan 2008 haft en framträdande roll i de sociala rörelserna i miljonprogrammen och arbetat med gräsrotsorganisering, demokratiutveckling och opinionsbildning