Konferens: Makt och välstånd

Arena Idé och Facken inom industrins produktivitetskommission bjuder in till en halvdagskonferens om en av de viktigaste framtidsfrågorna för Sverige: Hur ska vi bygga framtidens välstånd?

Utan produktivitetsförbättringar hade vi fortfarande befunnit oss i ett förindustriellt samhälle. Hur skapas framtidens produktivitet och hur säkerställer vi att den leder till högre löner och ökat välstånd för alla? Vilken roll spelar fack och arbetsgivare – och hur tänker parterna inför avtalsrörelsen 2025?

Hur långt har regeringens produktivitetskommission kommit och rör den sig i rätt riktning? Hur kan politiken bidra till att det som är mest effektivt för företagen, samtidigt leder till utveckling i arbetet för de anställda och till ett bättre samhälle bredare bemärkelse?

Huvudtalare är Daron Acemoglu, expert på teknisk och ekonomisk utveckling och en av världens mest ansedda nationalekonomer. Han kommer bland annat att prata om sin nya bok “Power and Progress” och om vilka lärdomar Sverige kan dra av tidigare strukturomvandlingar i en tid som präglas av AI, svagare fackligt inflytande och ökad ojämlikhet.

På konferensen kommer du även att kunna lyssna till och diskutera med forskare, ledande partsföreträdare och experter från myndighetssfären.

Läs mer om konferensen här


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *