Seminarium med Arenagruppens vänner

Bokpresentation: Östen Undén, Tage Erlander och det kalla kriget

24 Aug 2023 15:30 - 24 Aug 2023 17:30

Mats Bergquist, tidigare ambassadör i Tel Aviv, Helsingfors och London och statsvetardocent från Lund, publicerade på försommaren en bok som kastar ett intressant ljus över hur den svenska utrikespolitiken under det kalla kriget. De två huvudpersonerna, Östen Undén och Tage Erlander, båda värmlänningar och Lundastudenter, samarbetade i sina roller som utrikes- respektive statsminister i hela 16 år 1946-1962, då den förre vid 76 års ålder avgick.

Tage Erlander behöver ju ingen närmare presentation, men vem var egentligen Östen Undén vars namn nu ett halvsekel efter hans bortgång nog börjar blekna – annat än som symbol för den nu övergivna neutralitetspolitiken? Och hur var förhållandet mellan yrkespolitikern, den intellektuelle men lättsamme ”överliggaren” Erlander och hans femton år äldre kollega, den sträve och inbundne juristprofessorn? Vem bestämde egentligen den svenska linjen?

Mats Bergquist försöker mot bakgrund av ett tiotal avgörande händelser och kriser under 1940-, 1950- och 1960-talen analysera deras respektive roller. Han skildrar också deras delvis ganska olika världsbilder, men att de ändå i allmänhet tycks ha samsats väl. Avslutningsvis pekar Mats Bergquist på att Undéns avgång innebar övergången till ett nytt skede, där huvudpersonen i den svenska utrikespolitiken skulle bli Olof Palme.

Arenagruppens vänner inbjuder till ett seminarium om boken den 24 augusti kl 15.30, Barnhusgatan 4.
O.S.A. till Lars@Anell.nu senast den 15 augusti. Utrymmet är begränsat.

Lars Anell
Arenagruppens vänner

Mer om Arenagruppens vänner ››