Webbinarium Varför minskar våra pensioner?

24 maj 2021 13:00 - 24 maj 2021 14:30
https://www.facebook.com/hejarenagruppen

Välkommen till PRO:s första webbinarium om pensioner

Pensionsfrågan seglar nu upp på den politiska dagordningen. PRO:s uppgift är att driva på för ett förändrat pensionssystem.

Vi vet att när pensionssystemet gjordes om i slutet av 1990-talet, var avsikten att pensionen skulle bli cirka 60 procent och en tjänstepension på 10 procent. Resultatet blev betydligt sämre. Nu glider pensionerna ner mot nu 45 procent och 10 procent i tjänstepension. Det drabbar nu främst våra nya och yngre pensionärer.

Systemet är dessutom ojämlikt. Det finns många som har mycket goda pensioner men väldigt många med dåliga.

Tillsammans med PRO:s pensionsföreträdare Jan Andersson inbjuder PRO Stockholms län till två webbinarier. Vi ska gå igenom hur pensionssystemet är uppbyggt och berätta hur vi från PRO vill forma ett system som ger oss alla en god pension som går att leva på.

Webbinarium 1: Varför minskar våra pensioner?
24 maj 13.00–14.30

Vi får tillsammans med Jan Andersson en inblick i hur pensionssystemet fungerar och varför pensionerna faktiskt minskar. Vi får även en utblick hur det ser ut i våra nordiska grannländer.

Webbinarium 2: Hur kan vi förändra pensionssystemet?
31 maj 13.00–14.30

Här guidar Jan Andersson oss i frågan hur vi kan förändra systemet så det motsvarar de krav vi har rätt att ställa på goda pensioner.

När du anmäler dig får du en påminnelse i din mejl samma dag.

Arrangörer: PRO Kultur, Arenagruppen, ABF Stockholm och ABF Göteborg.