Webbinarium Ekonomi och geopolitik i det 21:a århundradet

31 Aug 2021 14:00 - 31 Aug 2021 15:00
https://www.facebook.com/hejarenagruppen

Vi lever i intressanta tider. Världen förändras snabbt. Globaliseringen har lett till ökat välstånd och en jämnare global inkomstfördelning. Samtidigt har inkomstskillnaderna ökat, såväl i de utvecklade länderna som i de snabbväxande emerging markets-länderna.

Nya stormakter växer fram och gamla försvagas, med den ekonomiska utvecklingen som drivkraft. Maktspelet mellan stormakterna har blivit mer komplext och riskerna för konflikter ökar. En antiglobaliseringsvåg och populistiska politiska reaktioner gör det svårt att rationellt hantera den politiska utvecklingen.

Sven Hegelund, med en lång erfarenhet av svensk och europeisk ekonomi och politik, ger här
sin syn på vår tids stora geopolitiska förändringar. Han menar att vi mer än någonsin behöver EU och att EU behöver utvecklas till en självständig aktör, jämbördig med USA, Kina och Ryssland. Europa behöver ta ett större eget ansvar för sin säkerhet. Sverige och Norden måste delta mer aktivt i EU:s centrala samarbetsprojekt och det är dags att på nytt diskutera att införa euron som svensk valuta. Han har också synpunkter på hur EU ska hantera tillväxt, sysselsättning och skulder efter coronakrisen.

Sven Hegelund har varit statssekreterare i finansdepartementet och ekonom vid LO, TCO och Landstingsförbundet samt direktör vid Europeiska utvecklingsbanken. Han kommer i dagarna ut med boken Intressanta tider som presenteras av författaren i detta webbinarium.

Moderator: Göran Eriksson

Arrangörer: Arenagruppen, ABF Stockholm och ABF Göteborg