Webbinarium Är Sverige fortfarande ett välfärdssamhälle?

14 Sep 2021 16:00 - 14 Sep 2021 17:30
https://www.facebook.com/hejarenagruppen

Är Sverige fortfarande ett välfärdssamhälle av det slag som formades av ”den nordiska modellen”,
det vill säga generell välfärdspolitik som syftar till trygghet och social utjämning?

Joakim Palme, professor i statsvetenskap, och Daniel Barr, generaldirektör för Pensionsmyndigheten, svarade
närmast nej på den frågan i en viktig artikel. De generella försäkringssystemen –
sjukförsäkring, pensioner, arbetslöshetsförsäkring – är urgröpta och inte minst pandemin har
visat bristerna inom sjukvården och äldreomsorgen.

Vad bör göras?

Medverkande:
Joakim Palme, professor statsvetenskap, Uppsala universitet
Irene Wennemo, generaldirektör Statens Medlingsinstitut
Lisa Pelling, chef Arena Idé

Samtalsledare:
Carl Tham

Arrangörer: Arenagruppen, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, ABF Göteborg och ABF Stockholm.