Hybridseminarium: Uppskattning, meningsfullhet och produktivitet i arbetslivet

Tisdag 8 oktober, kl. 08.00-10.00
Arenagruppen, Barnhusgatan 4
Vi bjuder på morgonfika.

Länk till webbsändningen.

Vill du få ett påminnelsemail?
Anmäl dig här.

Arbetet är centralt för vårt välbefinnande, men vad är det som gör att vi är tillfreds med våra arbeten? Vilken betydelse har det att befinna sig i en arbetsmiljö som kännetecknas av kollegial uppskattning och i vilken utsträckning avgörs det uppskattande arbetsklimatet av medarbetarnas könsfördelning? Vad skapar mening i arbetet och hur påverkar graden av meningsfullhet medarbetarnas arbetstillfredsställelse? Kompenserar en hög grad av meningsfullhet en låg lön? Det tycks som om fler kvinnor på en arbetsplats leder till högre arbetstillfredsställelse, gynnar produktiviteten och minskar personalomsättningen.

På detta seminarium presenteras och diskuteras ny forskning av professorerna Johanna Rickne och Olle Folke, verksamma vid Stockholm respektive Uppsala universitet.

Samtalsledare: Daniel Lind, forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission.


Publicerat

i

av

Etiketter: