María-Elsa Salvo

María-Elsa Salvo är kommunikationsstrateg för Arena Opinion. María-Elsa arbetar med hela kedjan av kommunikation och politisk påverkan, från strategier för att vinna opinionen till praktisk produktionsledning av events, kampanjer, studieresor, seminarier och vad som än behöver göras. Hon tänker och löser problem snabbt och bidrar förutom med sin sakkompetens med värme, energi och inspiration i ert arbete. Hon har också ett brett kontaktnät som innefattar inte bara beslutsfattare, utan även förortens aktivister.