Jennifer Söderström

Kommunikationsstrateg och rekryteringskonsult

Jennifer har flera års erfarenhet av att jobba som rekryterande chef inom civilsamhället och folkbildningen. Hon har haft roller som kommunikationschef, regionchef och projektledare och har genom dessa erfarenheter bred kunskap inom både kommunikation och rekrytering.

Kategorier: