Helena Eitrem

Kommunikatör på tankesmedjan Arena Idé 

Helena Eitrem är kommunikationsansvarig för Arenagruppen, med särskilt ansvar att samordna kommunikationen av våra olika verksamhetsgrenar och hitta synergieffekter. Helena har en lång erfarenhet av att kommunicera kring samhälls- och demokratifrågor. Hon kommer senast från en tjänst som PR-ansvarig för sakprosa på Natur och Kultur.

Kategorier: