German Bender

Utredningschef på Arena Idé

German Bender är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé. Han ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och utbildningspolitiska frågor. Han skriver rapporter och artiklar och kommenterar arbetsmarknads- och utbildningspolitik i media och andra sammanhang. Inom ramen för sitt arbete på Arena Idé bedriver han även forskning om fackligt inflytande, som doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.

German Bender har tidigare varit grundande redaktör för Arena Essä och är en skarp skribent och moderator med över ett decenniums erfarenhet av analys- och påverkansarbete från bland annat TCO, där han arbetat som utredare och talskrivare, och LO, där han varit talskrivare, politisk sekreterare och opinionsbildningsansvarig. I grunden är han utbildad journalist (JMK) och civilingenjör (KTH), med ett särskilt intresse för teknikens och nya mediers växelverkan med politik, arbetsmarknad, teknik och medier.

Kategorier: