Daniel Lind

Forskningsledare för projekt om produktivitet på tankesmedjan Arena Idé

Under de senaste 20 åren har Daniel arbetat inom och ansvarat för facklig utrednings- och samhällspolitisk verksamhet.
Daniel har arbetat med många politikområden, bland annat lönebildning, ekonomisk politik och arbetsmarknadsfrågor i vid bemärkelse, men även arbetsmiljö, social rörlighet, skatter och subjektivt välbefinnande.
Daniel har disputerat på en avhandling om strukturomvandlingen i svensk ekonomi. Som en fortsättning på det arbetet har han publicerat akademiska och semi-akademiska artiklar om Sveriges produktivitet och konkurrenskraft i en globaliserad värld.
Kategorier: