Aida Badeli

Kommunikationsstrateg på Arena Opinion

Aida Badeli är expert på opinionsbildning och att kanalisera ungdomars engagemang. Hon har erfarenhet av politiska processer från kommun- till EU-nivå. Aida kommer senast från Grön Ungdom där hon varit språkrör sedan 2019. Innan dess arbetade hon som politisk sakkunnig i Europaparlamentet med fokus på mänskliga rättigheter. Aida är en van föreläsare, utbildare och moderator.

Kategorier: