Webbinarium: VARFÖR FUNGERAR INTE SVERIGE?

1 Jun 2023 16:00 - 1 Jun 2023 17:00
Arenagruppens facebooksida

Digitalt samtal torsdag 1 juni kl 16.00
Sänds på Arenagruppens Facebooksida här

Shirin Ahlbäck Öberg har tillsammans med 8 andra framstående forskare hårt kritiserat den förvaltningspolitik som förts i Sverige under lång tid (artikel i DN 20/4/23). Marknadsstyrning och besparingar har utarmat den svenska förvaltningen och vi ser nu resultatet. Fortsätter det på samma sätt är risken stor att Sverige inte längre kan ”räknas som ett välfärdssamhälle, kunskapsnation och en rättsstat”, hävdar forskarna. Shirin Ahlbäck Öberg är professor i statsvetenskap i Uppsala och har särskilt forskat kring förvaltning, styrning och funktion.

Samtalsledare: Carl Tham, f.d. statsråd och generaldirektör.