Webbinarium Trängd demokrati. Om politikens vardag och om att vara människa.

24 Nov 2022 16:00 - 24 Nov 2022 17:00
https://www.facebook.com/hejarenagruppen

Digitalt samtal om marknadens förträngning av demokratin.

Torsdag 24 november kl 16.00.

Sänds på Arenagruppens facebooksida.

Medverkande:

Maud Eduards, professor em i statsvetenskap, Stockholms universitet, Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Karlstad universitet, Andreas Öjehag-Pettersson, docent i statsvetenskap, Karlstad universitet.

Samtalsledare är Carl Tham, Arenagruppens vänner.

Demokratin hotas av främlingsfientliga och populistiska politiker men politikens marknadisering är kanske ett ännu större hot. Genom de ekonomiska styrmodellerna (new public management) förtunnas det politiska ansvaret. Det har blivit svårare att påverka de offentliga institutionerna genom demokratiska beslut. Politiken – demokratin – försvinner i upphandlingsmodeller och konsultspråk.

Fyra statsvetare och en genusvetare, som alla forskat och undervisat kring dessa frågor och som också har egna erfarenheter av “hur det faktiskt går till” har skrivit om detta i boken “Trängd demokrati”. Tre av dem medverkar i dagens samtal. Där belyses och diskuteras frågor som sällan kommer fram i den offentliga politiska diskussionen men som har stor betydelse för samhället och vår vardag. De söker det stora i det lilla, hur små förändringar i styrning kan få oanade konsekvenser för det gemensamma – utan att det diskuteras och belyses från början. Ofta försvinner, dunstar, det politiska ansvaret i ett töcken.

Arrangörer: Arenagruppen, ABF Stockholm och ABF Göteborg.