Webbinarium Ska EU-makten utvidgas?

24 maj 2022 15:00 - 24 maj 2022 16:00
https://www.facebook.com/hejarenagruppen

Digital föreläsning tisdag 24 maj 15.00

Sänds på Arenagruppens facebooksida

Ett samtal mellan 

Lars Anell, fd svensk ambassadör i EU, författare till bl a “Europas väg”.

Annika Ström Melin, journalist, författare till bl a “Europas svaga hjärta”. 

Samtalsledare är Carl Tham, fd statsråd.

Inom EU pågår intensiva diskussioner om en alltmer omfattande EU-makt. Den s k Conference on the future of Europe har nyligen avgivit en rapport med många förslag som alla går i federal riktning. För att uppnå detta krävs också fördragsförändringar. Konferensen tillkom på initiativ av president Macron och har försökt mobilisera medborgare i EU-länderna för en bred diskussion. Samarbetet inom EU mot den ryska Ukrainaaggressionen pekar i samma riktning. Regeringarna i de stora länderna Frankrike, Tyskland och Italien är positiva till en sådan utveckling. Hur ska Sverige se på alla dessa förslag? 

https://futureu.europa.eu/pages/about

Arrangörer: Arena, ABF Stockholm och ABF Göteborg