Samtal med Jan Eliasson

22 Mar 2023 16:00 - 22 Mar 2023 17:00
Arenagruppens facebooksida
Jan Eliasson är en av Sveriges få internationellt kända och erkända diplomater som bl.a. har varit ordförande i FN:s generalförsamling och vice generalsekreterare i FN. Han har också varit Sveriges ambassadör i USA och Sveriges utrikesminister. Hans uppmärksammade memoarer “Ord och handling” kom ut 2022.
Samtalet kommer att handla om några av de många kriser och krig där Jan varit förhandlare och medlare, om medlingens svåra konst, om FN och framtiden.
Samtalspartner är Carl Tham, f.d. Sidachef och statsråd.
SAmtalet sänds på Arenagruppens facebooksida