Webbinarium PÅ SPANING EFTER DEN KULTURPOLITIK SOM FLYTT

24 maj 2023 16:00 - 24 maj 2023 17:00
Arenagruppens facebooksida

Digitalt samtal onsdag 24 maj kl 16.00
om den nyutgivna boken På spaning efter den kulturpolitik som flytt av Calle Nathanson
Sänds på Arenagruppens Facebooksida.

Kulturfrågorna står allt oftare i centrum av debatten. Frågor om konst och kultur kopplas till
demokrati, identitet och jämlikhet. Kulturens frihet och behovet av konstnärlig integritet står
på spel.

Calle Nathanson var vd på riksorganisationen Folkets Hus och Parker under perioden 2013-
2023. I boken På spaning efter den kulturpolitik som flytt tecknar han en bild av hur
kulturfrågornas status har förändrats. Genom ett urval av tidigare publicerade krönikor och
nyskrivna texter sammanfattar han de senaste tio åren och pekar ut utmaningar inför
framtiden.

I På spaning efter den kulturpolitik som flytt får läsaren följa den samhällspolitiska
utvecklingen, sett ur en folkrörelses perspektiv.

Calle Nathanson, nu chef för ABF Stockholm, samtalar med Göran Eriksson, tidigare chef för
ABF Stockholm.