Webbinarium: LO och arbetarrörelsen – En historisk bakgrundsteckning

12 Oct 2023 16:00 - 12 Oct 2023 17:00
Arenagruppens facebooksida
Digitalt samtal torsdag 12 oktober kl 16.00. Örjan Nyström i samtal med Göran Eriksson om sin nya bok om Landsorganisationens ställning i dagens Sverige ur ett historiskt perspektiv.
I år fyller LO 125 år. Jubileet väcker frågor. Att LO försvagats och marginaliserats som samhällskraft står klart. Hur har LO hamnat där? Centralt är vad som hände under den nyliberala marknadsfundamentalismens genombrott i slutet av 1900-talet. Skildringen av arbetarrörelsens reträtter under dessa år har mest handlat om SAP, medan LO:s roll hamnat i skuggan. En fullständig historieberättelse om arbetarrörelsens kris måste omfatta såväl parti som fackföreningsrörelse. Den marginaliserade position i dagens samhällsdebatt LO hamnat i står i skarp kontrast till hur det såg ut tidigare. Från skiftet 30-40-tal formade LO en styrkeposition då för att citera Rudolf Meidner: Fackföreningsrörelsen tar hand om det ideologiska initiativet och genom utredningar, offentliga programförklaringar, sakkunnighetsutlåtanden föregår partiet. Hur denna position gick förlorad i slutet av 1900-talet är den röda tråden i bokens historieberättelse. Att återerövra den är enligt författaren Örjan Nyström en avgörande förutsättning för en förnyelse av arbetarrörelsen som samlande reformkraft i dagens samhälle.
Samtalet livesänds här.
Arrangörer: Arenagruppen, ABF Stockholm och ABF Göteborg