Webbinarium: Livet som pågår här – samtal om klimatet och omställningen

11 Jun 2024 16:00 - 11 Jun 2024 17:00
Arenagruppens facebooksida

Den här boken bygger på drygt tvåhundra samtal med människor runt om i Sverige, i småorter och på den svenska landsbygden. Människor som ofta används som slagträn i debatten, men sällan får komma till tals själva.

De bor på platser som har ont om ekonomiska resurser, men samtidigt är rika på både naturtillgångar och erfarenheter. Erfarenheter av omvälvande förändringar, av att ställa om från bruksort till småindustri, från garnisonsstad till turistort, från guldårens snabba tillväxt till dagens långsamma utflyttning.

Nu står de här bygderna inför en ny omställning. Hur kan människors erfarenheter tas tillvara? Vad krävs för att människor ska uppfatta klimatomställningen som rättvis och önskvärd?

Boken baseras på drygt 200 intervjuer i fyra kommuner: Hultsfred, Fagersta, Ljusdal och Sollefteå, som är utvalda bland de 30 mest utsatta kommunerna i Sverige enligt SCB:s kriterier.

Lisa Pelling, Arena Idé och Marika Palmér Rivera, utredare på LO, i samtal med Göran Eriksson, Arenagruppen.

Arrangörer: Arena, ABF Stockholm och ABF Göteborg