Hur farlig är högerradikalismen? Ett europeiskt perspektiv.

15 Nov 2023 18:00 - 15 Nov 2023 20:00
ABF-huset, Sveavägen 41

Onsdag 15 november kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41
Entré 100 kr/pensionär 80 kr

Den radikala högern har under senare år stärkt sina positioner i större delen av Europa. Hur
farlig är den? Populism? Eller mer än så? Partierna skiljer sig åt men forskningen har under
senare år har också i stigande grad noterat likheter med de fascistiska rörelserna på 20- och
30-talen, både i ideologi och metoder. En forskare har sagt: de högerradikala partierna står i
fascismens förrum, steget in är inte långt. Är demokratin i verklig fara? Och vad händer om
högerradikalismen får ökad makt i EU?

Medverkande:
Sverker Gustavsson, professor statskunskap Uppsala Universitet
Anna Lena Lodenius, journalist, författare
Lisa Pelling, statsvetare, chef Arena Idé
Samtalsledare Carl Tham, f.d. statsråd och ambassadör