Webbinarium: Högre produktivitet och livskvalitet – vad krävs?

19 Jun 2024 16:00 - 19 Jun 2024 17:00
Arenagruppens facebooksida

Digitalt samtal onsdag 19 juni kl 16.00

Utan förbättrad produktivitet hade vi fortfarande levt i ett förindustriellt samhälle. Men vilka perspektiv bör intas och vilka frågor bör ställas för att landa rätt om framtidens produktivitet? Vilka är de centrala målkonflikterna? Hur bör politiken för högre produktivitet se ut?

I den här boken, som samlar utvalda texter skrivna av Daniel Lind, kopplas Sveriges produktiva förmåga samman med ett antal samtida förändringar av ekonomi, politik och samhälle. Det handlar bland annat om klimatkrisen, den långa perioden av underinvesteringar och Kinas roll i världsekonomin. Men det handlar också om löntagarnas kollektiva förhandlingsstyrka, om arbetsmiljö och om teknikutveckling.

Daniel Lind är förutom ekonom också ledare för industrifackens produktivitetskommission och har i den egenskapen skrivit de fem kapitlen i boken. Arena är initiativtagare till kommissionen.

Göran Eriksson, tidigare ABF, leder samtalet.