Webbinarium EU:s makt – finns det någon gräns?

8 Dec 2022 15:00 - 8 Dec 2022 16:00
https://www.facebook.com/hejarenagruppen

Digitalt samtal med Lars Anell om EU-makten och dess begränsningar.

Torsdag 8 december kl 15.00

Sänds på Arenagruppens Facebooksida.

Lars Anell har bl. a varit Sveriges Ambassadör vid EU och är en av Sveriges ledande EU-specialister. Han har bl. a skrivit boken Europas väg – förening och mångfald (2009). 

I EU:s fördrag står den berömda formuleringen att man ska arbeta för en allt fastare sammanslutning (an ever closer union) mellan de europeiska folken. Vad betyder det i praktiken? Finns det ingen gräns för vad som ska hanteras och beslutas av EU? Och om det finns en gräns, var går den och vem ska bestämma var den går – jurister eller politiker (= demokratin)? Eller ska det bara lagas efter läglighet och en gradvis framflyttning av EU-makten?

Aktuellt exempel är EU:s återhämtningsfond för att ta länderna ur coronakrisen.

I fördraget står också att man ska tillämpa subsidiaritet. Vad betyder det? Jo att man alltid ska ställa frågan om inte en viss åtgärd bäst sköts av nationerna själva. Vilka ska bestämma det? Jurister som idag? Eller EU:s råd (regeringscheferna) och Europaparlamentet dvs politikerna? 

Vill vi att EU ska ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Hur ska det i så fall gå till?

Dessa frågor diskuteras sällan eller aldrig i svensk politik och berörs aldrig i någon valrörelse. Är det ett problem? Ja, om man anser att demokrati är viktigt. För varje nytt steg för EU-makten begränsas demokratin något litet i varje medlemsland, dvs möjligheten att själv bestämma. Är det ett problem? 

Samtalspartner: Carl Tham, f.d.statsråd (S)

Arrangörer: Arenagruppen, ABF Stockholm och ABF Göteborg.