Arena Bildning: Dyrtider – Så bekämpar vi inflationen

8 Nov 2023 16:00 - 8 Nov 2023 17:00
Arenagruppens facebooksida

Digitalt samtal onsdag 8 november kl 16.00 Sänds på Arenagruppens facebooksida: https://facebook.com/arenagruppen

Samtal med Elinor Odeberg om hennes nya bok Dyrtider och hur vi bör bekämpa inflationen.

Hur dyrt får det bli egentligen? Inflationen i Sverige är den högsta på över tre decennier. Som enda svar har Riksbanken höjt räntorna i historiskt hög takt. Tanken är att om vi får mindre pengar att spendera, så ska det hålla tillbaka prisökningarna. Men måste vi bli fattigare för att bekämpa inflationen? Nej, menar Elinor Odeberg, särskilt inte när storföretagen gör rekordvinster. Inflationen är en historia om marknadsekonomins misslyckanden, och det är dags att rikta strålkastaren mot politiken bakom prisökningarna. En bok om dyrtider och varför inflation inte ska bekämpas på bekostnad av vanligt folk.

Elinor Odeberg är ekonomhistoriker med mångårig utredningserfarenhet. Hon har arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet med särskilt ansvar för internationell ekonomisk politik.

Göran Eriksson är samtalsledare.

Arrangörer: Arena, ABF Stockholm och ABF Göteborg